Zoeken

Opinie

AuteurRob de Wijk

Zie de wereld waarin we leven

Rob de Wijk is onder de indruk hoe de gascrisis, althans voor nu, is bezworen. In hoog tempo zijn de gasvoorraden gevuld en wordt uit alle windstreken vloeibaar gas, LNG ingekocht. Mits het niet te koud wordt, komen we de winter door. Tegelijkertijd blijkt volgens hem hoe weinig besef er is voor de geopolitieke kant van de zaak.

Energie in Cijfers

AuteurJos Cozijnsen

CoP-27: nog 7 jaar om het gat naar 1,5 graden te overbruggen

Het is voor Jos Cozijnsen van cruciaal belang dat grote uitstoters voor de klimaattop van volgend jaar meer maatregelen voorbereiden. De emissiekloof kan dan volgens hem nog worden overbrugd, want het IEA laat zien dat we met de geplande doelen nu op 1,7 graden zitten!

Opinie

AuteurMartien Visser

Zie ginds komt….

De toekomst van de zeevaart ziet er volgens Martien Visser zonnig uit. “We hebben weliswaar de ambitie minder afhankelijk te worden van landen van buiten Europa, maar in de praktijk komt daar niets van terecht. We willen zelfs geen datacenters. Extra belangrijk dus te werken aan een CO2-vrije internationale scheepvaart”, stelt hij.

Nieuws

‘De markt doet z’n werk

De reactie van het kabinet op de energiecrisis laat volgens Ron Wit (directeur energietransitie Eneco) en Machiel Mulder (hoogleraar energie-economie Rijksuniversiteit Groningen) te wensen over. Het prijsplafond leidt tot marktverstoring en ondermijnt de noodzakelijke besparingsprikkel. Maar hoe moet het dan?

Opinie

AuteurSanne de Boer

BESPAREN BESPAREN BESPAREN

Veel mensen zijn bekend met het mantra ‘bouwen, bouwen, bouwen’, dat slaat op het bijbouwen van meer woningen om de oververhitte huizenmarkt af te laten koelen. Minder bekend echter zijn mensen met het mantra ‘besparen, besparen, besparen’, dat gaat over het besparen van energie. En dat is volgens Sanne de Boer vreemd, aangezien we midden in een energiecrisis zitten. Daarom wil zij dit mantra in deze column beter onder de aandacht brengen.

Opinie

AuteurJan Paul van Soest

Tussen kunst en klimaat

Acties en confrontaties zijn volgens Jan Paul van Soest een onmisbaar ingrediënt van een effectieve veranderingsstrategie. Maar het object of doelgroep waarop de actie zich richt is volgens hem wel van belang: brengen de acties de doelgroep in beweging, tot andere keuzes? En, zeker zo belangrijk: brengen ze andere spelers tot andere afwegingen of keuzes?

Nieuws

Transition Talks bij Klimaatdag

Op 3 november vond de dag van het Klimaatakkoord plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Zo’n 600 deelnemers namen deel aan tal van presentaties, interactieve sessies en meer.

Opinie

AuteurHans van Cleef

Nieuwe gasbenchmark is onzinnig

Hans van Cleef stelt de vraag of een nieuwe Europese LNG-benchmark het beoogde effect van lagere prijzen zal bewerkstelligen. Zijn antwoord daarop is simpel: Nee. “Het onderliggende probleem is namelijk niet per se dat de markten veranderen. De energieprijzen zijn sterk gestegen als gevolg van schaarste. En die schaarste lossen we niet 1-2-3 op.”

Nieuws

‘Bij elk besluit over gaswinning en windparken ook rekening houden met Noordzee zélf’

De visserij, de scheepvaart, de energiesector: allemaal maken ze dankbaar gebruik van de Noordzee, die vanwege de aardgasvelden onder de zeebodem en de ruimte voor windparken boven de waterspiegel wel de ‘machinekamer van de energietransitie’ wordt genoemd. Wytske Postma geeft de voorkeur aan een andere omschrijving: het grootste natuurgebied van Nederland. Als nieuwe directeur-bestuurder van Stichting De Noordzee is ze vastbesloten om ervoor te zorgen dat iedereen ook rekening houdt met de zee zélf.

Podcast met energie!

Opinie, interviews, nieuws en achtergronden over de energietransitie.

Naar podcasts