Zoeken

Biomassa voor klimaat snijdt hout

Auteur

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen: "Biomassabijstook beter voor het klimaat dan gas of kolen"

Het Planbureau voor de Leefomgeving kwam onlangs met het bericht dat biomassabijstook tot meer CO2-emissies leidt. Die conclusie is te kort door de bocht. We moeten verder kijken dan hun rekensommen. De oproep van Climategate en een groot deel van de energie-Twitteraars, die concluderen dat we er maar mee moeten stoppen, verbaast me.

Want biomassabijstook is beter voor het klimaat dan gas of kolen. Het leidt zelfs tot negatieve emissies als je het combineert met CO2-opslag (dit kan ook de bodemdaling dempen). Natuurlijk moet je, net zoals het PBL doet, alle emissies wel berekenen. Dat doet energiebedrijf Essent bijvoorbeeld met het Green Gold Label. En natuurlijk duurt het, zoals PBL zegt, een paar jaar voor er weer evenveel CO2 in een boom is vastgelegd. Ook is het beter natuurafval of bouwafvalhout te gebruiken.

Rekenen kunnen we goed, maar doorrekenen doen we te weinig. We importeren uit diverse landen in de wereld goederen. Dat geldt voor kleding, olie, wasmachines, en ja, ook voor biomassa. Bij de productie van al die goederen wordt CO2 uitgestoten. Ik denk niet dat we dan de EU-grenzen maar moeten sluiten voor exportlanden zonder CO2-beleid. Veel van de exportlanden hebben nog geen CO2-verplichting of doen alleen op projectbasis mee. Dat gaat via het Clean Development Mechanism, klimaatprojecten die rijke landen in het buitenland uitvoeren, in ruil voor uitstootrechten. Effectiever is het om er aan bij te dragen dat de landen waaruit we biomassa importeren CO2-verplichtingen krijgen, of om te helpen om die emissies naar beneden te krijgen. Het is prima om de indirecte CO2-emissies van biomassa te berekenen (kap, grondgebruik, vervoer), maar we moeten niet onszelf daar alleen maar op afrekenen. Dat leidt tot duur protectionisme.

“"Rekenen kunnen we goed, maar doorrekenen doen we te weinig"”

Blij verrast was ik daarom door het bericht dat de Universiteit Utrecht Suriname gaat helpen bij het beschermen van regenwoud vanwege biodiversiteit en CO2-emissies. Dat vertelde Marijke van Kuijk, coördinator van de Prins Bernhard Leerstoel voor internationale natuurbescherming. Suriname staat op het punt daar 3,8 miljoen dollar van de Wereldbank voor te krijgen.

De oproep om ontbossing te bestrijden is misschien wel de belangrijkste in het hele klimaatvraagstuk. 17 procent van de mondiale CO2-emissie komt door ontbossing, iedere dag weer, en die krijgt geen aandacht! We moeten niet alleen straffen opleggen. Dat kan volgens de zogenaamde ‘ILUC'-boete (voor Indirect Land Use Change), die nu heftig in Brussel wordt bediscussieerd.

Het kan ook door landen die bos beschermen te stimuleren. Door hen financieel te steunen met CO2-credits via het zogenaamde REDD-mechanisme (dat staat voor Reducing emissions from deforestation and forest degradation). Of door daadwerkelijk biomassa en producten te importeren uit landen met bosbescherming en duurzame landbouw: provincies in Brazilië en landen als Ghana, Mozambique en nu ook Suriname hebben er interesse in.

Jos Cozijnsen is zelfstandig adviseur emissierechten. Meer informatie over hem vindt u op www.emissierechten.nl.

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen is Carbon Specialist bij de Climate Neutral Group. Op Twitter is hij actief onder @timbales