Zoeken

Column vrolijke en sombere gedachten over de energietoekomst

Auteur

John Kerkhoven

John Kerkhoven: "Zeven dagen vol met verontrustende en optimistische discussie over de energietransitie"

Maandag 12 november werd het Energietransitiemodel ingezet bij een discussie met topmensen uit de energie-intensieve industrie. Het idee is "gas als transitiebrandstof". De realiteit is dat gas steeds minder gebruikt wordt, doordat kolen goedkoper zijn en de CO2-prijs laag. Resultaat: de CO2-uitstoot in Nederland stijgt (ETS + non-ETS sectoren) en we zaten qua energetische CO2 al bijna 10 procent boven de uitstoot in 1990 (het jaar ten opzichte waarvan we meten). Hoe gaan we ooit CO2-reductie bereiken onder deze condities? Ondanks de uitstekende discussie toch somber gestemd.


Dinsdag gesprek met de SER en Nederland Krijgt Nieuwe Energie. Hoera, het Energietransitiemodel wordt ingezet om mensen te helpen die betrokken worden bij het Nationaal Energie Akkoord voor Duurzame Groei! Ondanks dat het energieakkoord er nog lang niet is toch positief gevoel dat we eindelijk met alle stakeholders aan de slag gaan in een proces geleid door de SER.


Woensdag bij een presentatie van Urgenda geweest waarin ze een rechtszaak tegen de staat aankondigen wegens klimaatfalen. James Hansen, een vooraanstaand klimaatwetenschapper, vertelt wat er gebeurt met het klimaat en wat er nog kan gebeuren. Conclusie: het klimaat verandert te snel en we liggen op een pad van 6 °C of meer opwarming deze eeuw. Positief punt is dat Urgenda het Energietransitiemodel gaat inzetten in haar doorrekening van wat er in 2030 al mogelijk kan zijn. Door het verhaal van Hansen woensdag toch weer somber naar huis gegaan.


Donderdag bij de presentatie van World Energy Outlook op het Clingendael Instuut. Volgens hoofdeconoom Fatih Birol van het Internationaal Energie Agentschap neemt het energiegebruik nog drastisch toe tot 2035 en ook de CO2-uitstoot neemt drastisch toe. Volgens het IEA zitten we op een pad ver boven de 2 °C opwarming. Desondanks blijven nog meer dan een miljard mensen verstoken van elektriciteit tot 2035. De VS wordt binnenkort weer bijna zelfvoorzienend op energiegebied door een combinatie van extra olie- en gaswinning en maatregelen op het gebied van efficiënt gebruik van energie, waardoor de vraag naar aardolie daalt. Europa daarentegen gaat richting de 80 - 90 procent energieafhankelijkheid in 2035 en de elektriciteitsprijs wordt significant hoger dan in de VS en Azië.


Ondanks enorme inspanningen op het gebied van duurzame energie door China en India worden daar ook onvoorstelbare hoeveelheden kolen- en gascentrales gebouwd de komende jaren. Het beste wat het Internationaal Energie Agentschap te bieden heeft als idee, is dat we efficiënter met energie moeten omgaan. Een terechte aanbeveling, maar gaan we dat ook doen? De trends laten zien dat onherstelbare opwarming van de aarde onvermijdelijk is geworden. Vandaag erg somber.


Vrijdag aanwezig bij de startbijeenkomst van de SER. Vrolijk over de rol van het Energietransitiemodel en vrolijk over de energie die iedereen wil stoppen in een goed energieakkoord. Vandaag toch weer een beetje goede hoop.


Maandag 22 november uitgenodigd door Shell bij een feestje over 40 jaar Shell scenarioplanning. Mooi om de beschouwingen te horen over hoe je rekening kunt houden met de worst-case en hoe je je kunt voorbereiden op het onbekende. Maar als we nu scenario's hebben waarin de aarde extra sterk opwarmt en er druk komt te staan op de relatie tussen energiewinning, watergebruik en voedselvoorziening, hoe gaan we dat dan oplossen? Je hoeft geen scenarioplanner te zijn om te zien aankomen dat energie, water en voedsel een issue gaan worden in deze wereld. Toch weer verontrust ondanks alle intellectuele en stimulerende denkoefeningen.


Dinsdag 23 november de hele dag aanwezig op een stand op de Energy Delta Convention in Groningen. Vanwege het vroege tijdstip de elektrische auto genomen naar het congrescentrum. Daar aangekomen de auto aan de laadpaal gehangen bij de parkeergarage. Doet dat rotding het weer niet. Gelukkig bleek de parkeerbeheerder een bevlogen energieman, die er op stond een haspel met een kabel uit te rollen om de auto op te laden en mij gratis een "volle batterij" te geven. De man bleek actief lid bij Energie Coöperatie Grunneger Power, evenals zijn collega. Erg goed inhoudelijk gesprek gehad over duurzame energie en hoe je die inzet in de samenleving. Wie had dat gedacht, dat je tegenwoordig beter met de facilitaire dienst van een congrescentrum over energie kunt praten dan met menig energieprofessional op een energiecongres. Er is dus echt iets aan het veranderen in de samenleving. Vandaag vol optimisme thuisgekomen.


Als niet alleen de energieprofessionals maar ook de samenleving in de vorm van prosumers (energie producerende burgers) in toenemende mate zijn schouders onder de energietransitie zet, dan kunnen we er met zijn allen vast nog wat moois van maken.


John Kerkhoven is het brein achter de site www.energietransitiemodel.nl, de plaats waarop iedereen zijn eigen scenario kan maken voor het energiebeleid van de toekomst.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

John Kerkhoven

In zijn column 'Harde cijfers' schrijft John Kerkhoven, Managing Partner bij Quintel Intelligence, over de harde cijfers en de emotie in het energiedebat. John Kerkhoven is het brein achter de site www.energietransitiemodel.nl, de plaats waarop iedereen zijn eigen scenario kan maken voor het energiebeleid van de toekomst.