Zoeken

Corbey Biomassa kan naar 25 tot 30 procent van energiemix

Inleiding Energiepodium Debat op film

"Biomassa is een van de oplossingen voor het energieprobleem en kan een bijdrage leveren om het klimaatprobleem tegen te gaan." Dat stelt Dorette Corbey, Voorzitter van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa op het Energiepodium Debat van 30 november.

"Biomassa is nu goed voor 15 procent van de energievoorziening, en kan een bijdrage leveren van 25 tot 30 procent", aldus Corbey. Ze signaleert dat het draagvlak voor biomassa is teruggelopen na berichtgeving over misstanden, waarbij de teelt van gewassen voor biobrandstoffen ten koste ging van belangrijke natuurgebieden.

Corbey erkent dat niet iedere vorm van biomassa duurzaam is. "Sommige biobrandstoffen zijn slechter dan kolen of diesel", maar stelt dat er nu strenge Europese eisen zijn. "Er moet een goed debat worden gevoerd over wat duurzame biomassa is, en wat niet. Nu bestaat het gevaar dat het enthousiasme te ver terugloopt."

http://www.youtube.com/watch?v=x6YUvSfZXqM

Volg ons op Twitter: @energiepodium