Zoeken

De economie van de wederombouw in restaurant De Toekomst

Auteur

Olof van der Gaag

Olof van der Gaag: Een moderne industrie en energievoorziening horen bij dit mooie land en wij helpen u graag om de omslag te maken.

Wat zijn sommige onderdelen van de energietransitie toch lekker overzichtelijk. De industrie veroorzaakt een kwart van de CO₂-uitstoot in Nederland - elektriciteit niet meegerekend. Twaalf bedrijven nemen daarvan driekwart voor hun rekening. Elk van deze bedrijven stoot minimaal 1% van de Nederlandse CO₂ uit. Bijvoorbeeld Tata Steel ‘doet' alleen al ruim 3%.

De resterende vijf kolencentrales (met 4 eigenaren) veroorzaken samen 1/8e van de Nederlandse CO₂-uitstoot. Alleen de grootste (Eemshaven) komt al boven de 4%. 16 CEO's hebben dus bijna 2/5e van ‘onze' bijdrage aan de klimaatverandering onder hun hoede. Vergelijk dat eens met de 7,5 miljoen huishoudens en 1 miljoen bedrijven en kantoren in de gebouwde omgeving die samen 18% van de Nederlandse CO₂ veroorzaken.

Wat doe je straks, als minister van Klimaat en Energie, met dit gegeven over olie, kolen, staal en chemie? Toevallig vond ik in de trein naar Den Haag haar concept-praatje voor deze CEO's, dat zij in alle drukte had laten liggen. Ik deel het graag met u.

"Beste CEO's,

Ik wil u namens Nederland ongelooflijk bedanken voor uw bijdrage aan onze economie en samenleving. Sinds de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog heeft u bijgedragen aan een ongekende toename van de welvaart. Vele Nederlanders hebben het goed en leven comfortabel en dat is mede dankzij u.

U bent zich er ten volle van bewust dat de economie van de wederopbouw niet de economie van de toekomst kan zijn. Het is nu tijd voor de economie van de wederombouw, omdat de oude economie ongekende schade heeft toegebracht aan onze planeet en dringend moet worden omgebouwd.

Ik heb u uitgenodigd voor dit plantaardige diner in restaurant ‘De Toekomst' om het daar over te hebben. U heeft allen uitgesproken dat u deel wilt zijn van de oplossing, niet van het probleem. Tot mijn vreugde heb ik daar ook de nodige concrete plannen voor gezien. U staat middenin de samenleving dus u begrijpt dat uw CO₂-uitstoot veel te weinig wordt belast, zeker vergeleken met de burger. En u ziet ook dat energieprestatie-eisen voor bijvoorbeeld koelkasten zeer effectief zijn. Natuurlijk laat u zich niet kloppen door een koelkast: de industrie kan als geen ander energieprestaties leveren en dus bent u bereid daar commitment voor aan te gaan.

Ik heb dit etentje besproken met mijn collega van Financiën. Dit ministerie neemt niet graag risico's, zoals u weet. Er blijken maar liefst 16 reserve- en oefenkoffertjes te zijn voor de miljoenennota op Prinsjesdag. Die heb ik weten te bemachtigen - speciaal voor u. Want u staat er niet alleen voor. Een moderne industrie en energievoorziening horen bij dit mooie land en wij helpen u graag om de omslag te maken. Daarom staat er straks bij de garderobe voor ieder van u zo'n koffertje klaar. Naast een tegoedbon voor de Vegetarische Slager en een WakaWaka heb ik de koffertjes gevuld met echte euro's: minimaal 50 miljoen, maximaal 200 miljoen. Op elk koffertje staat de naam van uw bedrijf - en het jaartal waarop uw bedrijf volgens mij CO₂-vrij kan zijn. U mag het koffertje meenemen als u die datum gaat halen.

Ik reken erop dat Financiën nieuwe reservekoffertjes moet kopen omdat niemand van u deze historische kans laat lopen. Ik wens u een smakelijke maaltijd en verheug me zeer op onze samenwerking die Nederland van bijna 2/5e van haar CO₂ zal bevrijden."

Olof van der Gaag is directeur bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Op Twitter is hij te volgen onder @olofvdgaag. De NVDE is een ondernemersorganisatie van ruim 1.000 bedrijven voor 100% duurzame energie

Olof van der Gaag

Olof van der Gaag is voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Op Twitter is hij te volgen onder @olofvdgaag. De NVDE is een ondernemersorganisatie van ruim 6000 bedrijven voor 100% duurzame energie