Zoeken

Sla je zeeslag!

Slow Mill startte in 2018 een pilot met golfkrachtenergie. Deze moet honderd huishoudens op Texel van elektriciteit gaan voorzien. Hoe gaat het daar nu mee?

Directeur Erwin Croughs is enthousiast over de resultaten met de Slow Mill tot nu toe. “Golfkrachtenergie is een goede aanvulling op andere hernieuwbare energie en kent veel voordelen”, zegt hij. Een Slow Mill wekt energie op uit golfbewegingen in de Noordzee. Croughs, directeur van Slow Mill Sustainable Projects, legt de werking uit: “Onder een drijver hangen zes bladen onder het wateroppervlak die via een pomp met generator in verbinding staan met een anker op de bodem. Als golven tegen de bladen en drijver slaan, bewegen die ten opzichte van de bodem en drijft de pomp de generator aan die energie opwekt. Is de golf voorbij, dan keert de Slow Mill met de neergaande golfbeweging terug naar zijn oorspronkelijke positie.”

“Anker Slow Mill zorgt voor meer biodiversiteit”

In 2018 werd gestart met de pilot bij Texel. Eerst werd het anker van de Slow Mill – een betonblok van 50 ton – gebouwd en op de zeebodem geplaatst. “We zijn nu bezig met de bouw van een schaalmodel, omdat dit ons de mogelijkheid geeft om heel veel te leren. Hoe kunnen we de unit zo goed mogelijk bedienen? Hoe kun je de energie zo efficiënt mogelijk aftappen? Later dit jaar start de bouw van de grote unit. Deze zal vanaf 2021 zo’n honderd huishoudens op Texel van energie gaan voorzien.”

Wat hebben ze tot nu toe geleerd? Croughs: “Het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, red.) heeft in 2019 onderzoek gedaan naar het zeeleven bij het anker. De biodiversiteit bij zo’n betonblok blijkt maar liefst 50% groter dan die van de zandbodem op die locatie. Het anker is daarmee een enorme verrijking voor de Noordzee. Dat is belangrijk om biologen, natuurbewegingen en overheden mee te krijgen. Daarnaast is gebleken dat we de bladen iets moeten aanpassen om optimaal energie te kunnen opwekken. Tot slot blijkt dat als je een parkopstelling maakt, je heel veel luwte kunt creëren. De zee slaat vaak hele stukken strand weg. Wij kunnen 20-30% van de energie van de golven wegnemen. Het zou zomaar kunnen dat een park met Slow Mills de kust kan beschermen; dat vereist nader onderzoek.”

“Combinatie van wind- en golfenergie is ideaal”
Zeemodel-poging-2
De zes bladen onder de drijver van de Slow Mill drijven de generator aan die stroom opwekt. Beeld: Slow Mill

Golfkrachttechnologie wordt nu veelal toegepast in oceanen, vertelt Croughs. “Omdat daar vijf keer meer energie in zit dan in de Noordzee. Wij hebben echter een bladsysteem ontworpen dat met vijf keer minder energie net zoveel elektriciteit kan opwekken als die grote systemen.” Het concept is echter niet voor iedere locatie geschikt. “Er is voldoende golfbeweging nodig. Je kunt Slow Mills plaatsen vanaf IJmuiden richting het noorden, daaronder lig je in de luwte van Engeland en is golfenergie financieel minder aantrekkelijk.”

Croughs is van mening dat de Slow Mill een goede aanvulling kan zijn op bestaande hernieuwbare energie. “De energietransitie is met zonne-, windenergie en aardwarmte alleen moeilijk te realiseren. Golfenergie is denk ik noodzakelijk om onze klimaatdoelen te halen. Als het hier goed werkt, wil ik ook de rest van Europa en de Noordzeelanden benaderen. Een combinatie van wind- en golfenergie zou daarbij ideaal zijn. Een golfpark kan namelijk niet alleen de kust, maar ook een windpark beschermen. Bovendien kun je kosten besparen door gebruik te maken van een gezamenlijk ‘stopcontact op zee’ en onderhoud combineren. Kortom, overal waar grote windparken gebouwd gaan worden, willen wij aansluiten.”