Zoeken

Energiepodium Debat: ‘Het is tijd dat we van praten naar doen gaan!’

De elfde editie van het jaarlijkse Energiepodium Debat gisteren stond in het teken van de te nemen stappen om de ambitieuze doelen van de energietransitie om te zetten in praktische resultaten. Geen woorden, maar daden.

Maandag 20 februari vond Energiepodium Debat 2023 plaats bij Beeld en Geluid in Den Haag. De centrale vraag tijdens dit debat was: Hoe komen we van de ambitie naar de praktijk? Sprekers Kees Vendrik (voorzitter Nationaal Klimaatplatform), Resi Becker (CEO Essent), Donald Pols (directeur Milieudefensie) en Ellen van der Werff (universitair hoofddocent sociale psychologie Rijksuniversiteit Groningen) deelden nieuwe inzichten en interessante stellingnames.

Onder aanvoering van panelleden Sanne Akerboom (universitair docent Regulering en Governance van de energietransitie Universiteit Utrecht), Orla McDonald (redacteur klimaatbeleid Financieele Dagblad) en Marien Boonman (sectorlead Energiesysteem KEK) werd het debat uitgediept en verbreed. Hieruit kwamen zowel (technische) obstakels als kansen naar voren. Ook stonden de deskundigen en de deelnemers stil bij de praktische kant van de energietransitie voor burgers, jongeren en academici.

Verschillende stellingen passeerden de revue, zoals: ‘De overheid moet zich bij de energietransitie primair richten op het ondersteunen van mensen met een smalle beurs’. In reactie op de genoemde stelling betoogde onder meer McDonald dat sommige groepen in de samenleving meer hulp van de overheid moeten krijgen en dat andere groepen juist onterecht steun krijgen. Van der Werff bracht in dat subsidies vaak het effect hebben van een bonus en daardoor nauwelijks het gedrag van burgers beïnvloeden. Initiatieven gericht op het collectief, zoals samen met de buurt duurzame projecten opzetten, hebben daarentegen wel effect. De overheid en het bedrijfsleven moeten hier volgens Van der Werff beter op inspelen.

Wil je meer weten over wat het Energiepodium Debat 2023 naar voren bracht? Houd dan de website of Twitter in de gaten voor onze aftermovie en het volledige verslag van het debat!


Tekst: Naut Kaptijn