Zoeken

Energiepodium past tekst over werkwijze aan

Auteur

Anton Buijs

Bericht van de redactie

Beste lezer,

Energiepodium is door GasTerra opgezet met het doel om de kwaliteit van de discussie over de energietransitie te verhogen. We bieden een podium met interviews en columns. Kernwaarden daarbij zijn respect, nuance, feitelijkheid en het zoeken naar perspectief. We moedigen een stevige discussie aan. Daarbij spelen we op de bal, niet op de man.

Sinds de oprichting van de site in 2011 heeft Energiepodium.nl twee stukken geweigerd. Recent hebben we een column van Rick Bosman niet geplaatst die ging over ExxonMobil. Dit deden we omdat we het te veel op de man dan wel het bedrijf gespeeld vonden. Het ontbrak het stuk in onze ogen aan perspectief en oplossingsgerichtheid. De Correspondent plaatste onlangs een column van Rick, die is gemaakt op basis van het door ons geweigerde verhaal. We tekenen daarbij aan dat het geplaatste artikel genuanceerder van toon en beter onderbouwd is dan het stuk dat ons is aangeboden.

Het niet plaatsen van stukken doen we met grote terughoudendheid. We zien de energietransitie als een teamsport. We gaan voor combinatiespel, fair play, en respect voor de tegenstander. Als we vinden dat daarvan onvoldoende sprake is, doen we niet mee.

Bij de start van het medium in 2011 hebben we de tekst ‘over Energiepodium' op de website geplaatst, die onze werkwijze behandelt. Die tekst was niet duidelijk genoeg. We hebben daarom besloten hem aan te passen met preciezere formuleringen over doel, waarden en werkwijze van Energiepodium. De nieuwe tekst vindt u hier.

In de praktijk is het zo dat het bureau PACT Public Affairs de redactiewerkzaamheden uitvoert. GasTerra, de opdrachtgever, ziet in 99 procent van de gevallen stukken pas na plaatsing. Wanneer de vraag opkomt of een stuk aan de kernwaarden voldoet, treden PACT en GasTerra in overleg en nemen een gezamenlijke beslissing. Echter, zolang het over de inhoud gaat, mogen op Energiepodium waarheden gezegd worden, ook als ze voor de belanghebbenden nadelig zijn. Daarnaast voegen we toe dat geïnterviewden de mogelijkheid hebben stukken voor plaatsing op feiten te accorderen en kunnen afzien van plaatsing.

Met vriendelijke groet,

Namens GasTerra,
Anton Buijs, Chief Communication Officer

Namens PACT Public Affairs,
Jan Sjerps, Consultant

Anton Buijs

Anton Buijs is oud-manager communicatie en public affairs van GasTerra en medeoprichter van Energiepodium. Zie ook https://www.linkedin.com/in/an...