Zoeken

Er is geen Haarlemmerolie voor transport

Column René Leegte: "Laten we meer inzetten op de effectiviteit van onze joules"

Als het gaat om transport, vind ik dat politici niet de ene techniek boven de andere moeten bevorderen. Uiteindelijk moet de markt bepalen hoe we in de toekomst rijden. Wel wil ik dat innovaties gestimuleerd worden. Vandaar ook dat is gekozen voor het afschaffen van de 0 procent bijtelling. Ook koos Rutte-1 voor het afschaffen van de BPM-vrijstelling en het invoeren van een gelijke behandeling van alle alternatieve brandstoffen.

Binnen de zogenaamde incubatiecategorie, die geldt voor verschillende soorten schone auto's, hebben alle technieken dezelfde voordelen. Ook is er de zekerheid, dat als een categorie succesvol wordt, hij doorschuift naar een eigen categorie. Die staat dan in de volle wind van vergelijkbare tarieven en belastingen als alle andere brandstoffen. Dat legt positieve druk op de onderliggende businesscase. Met andere woorden, kunnen we er geld mee verdienen?

We moeten ons realiseren dat geen enkele oplossing voor het transport van de toekomst optimaal is, en Haarlemmerolie niet bestaat. Neem de elektrische auto. Die is duur in de aanschaf en goedkoop op variabele kosten. Daarom wil je er vaak en ver mee rijden, maar dat kan hij juist niet. Bovendien komt de elektriciteit waar de auto op rijdt natuurlijk ergens vandaan. Ook zal het nog lang duren voor je met je caravan achter je elektrische auto naar Zuid-Frankrijk kunt.

Bij biobrandstoffen bestaat de angst voor het verdringen van grond die je ook wilt gebruiken voor het voeden van mensen. Het vergt moed om te kiezen voor de minst slechte oplossing en te vertrouwen op de ontwikkeling. Natuurlijk lopen we dan ook tegen problemen aan, maar die moeten we oplossen tijdens de transitie. Mijn stelling is: als je een probleem deelt door het aantal Chinezen, valt het best mee.

In mijn visie gaan we veel scherper sturen op de effectiviteit van de ingezette joules (met welke techniek rij je voor die toepassing de meeste kilometers). We doen dat nu al een beetje door de CO2-uitstoot als norm te nemen. Met echt sturen op verbruik van joules, creëren we een gelijk speelveld. Dan krijgen we ook een echte vergelijking tussen elektrisch rijden, rijden op LPG, op LNG, op benzine, op diesel en andere energievormen.

Dat roept de vraag op over het gebruik van hernieuwbare energie. Biobrandstoffen hebben een immers een lagere calorische waarde dan fossiele brandstoffen. Die zouden dus altijd verliezen. Bovendien heeft de zogenaamde eerste generatie biobrandstoffen een nadelig effect op grondgebruik.

De oplossing is een forfaitaire ILUC factor. ILUC staat voor Indirect Land Use Change, oftewel de mate waarin het landgebruik ten koste gaat van voedsel of natuur. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat biobrandstof uit koolzaad een factor 50 procent krijgt en een biobrandstof geheel uit afval 200 procent. Voor het bijmengen van koolzaad moet je dan twee liter bijmengen om het voor één liter te laten mee tellen, terwijl voor het bijmengen van volledig tweede generatie een halve liter genoeg is. Met de invoering van een dergelijke factor, sturen wij marktgedreven naar een steeds verdere toepassing van het gebruik van zogenaamd duurzame hernieuwbare energie. De stijgende prijs van fossiele brandstoffen helpt in deze ontwikkeling.

René Leegte is woordvoerder energie en klimaat van de VVD-fractie in de Tweede Kamer.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium