Zoeken

Green deal met het kabinet: productie verhonderdvoudigen

#groengas
Gertjan Lankhorst is CEO van GasTerra


Heuglijke gebeurtenissen voor liefhebbers van groen gas. Een prachtige score voor projecten in de eerste tranche van de SDE+-regeling. De oprichting van de Stichting Groen Gas Nederland op 6 september. En als klap op de vuurpijl: een eigen Green Deal met het kabinet, waarin wordt afgesproken dat de productie van groen gas wordt verhonderdvoudigd (!) tussen nu en 2030. Zoveel mooi nieuws dat, burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone enthousiast uitriep: "We gaan Poetin en GasTerra helemaal van de markt blazen!"

Als dat eens zou kunnen... want dan hadden we hier een panacee voor het klimaatvraagstuk te pakken. Het zou de Nederlandse aardgasrotonde naadloos kunnen doen overgaan in een groengasrotonde. Problemen met landbouwafval opgelost, CO2-neutraal energiegebruik, iedereen met een goed hart voor het milieu moet daar zijn vingers bij aflikken.

Zijn er dan geen vraagtekens? Helaas wel. In het rapport Heldergroen Gas van de stichting Natuur en Milieu wordt de potentie van groen gas onder de loep genomen. Die potentie is aanzienlijk. Maar niet van dien aard dat we er onze energievoorziening op kunnen baseren. Ik citeer Heldergroen Gas: "Het gevaar bestaat dat, net als bij het huidige biobrandstoffenbeleid voor het wegverkeer, er eerst een hype wordt gecreëerd, waaruit eenzijdig beleid voortkomt dat stuurt op een middel (groen gas) in plaats van op een doel (CO2-reductie). Hierdoor kunnen investeringen worden gestimuleerd die bij nader inzien minder duurzaam en kostenefficiënt zijn. De samenleving en de politiek kunnen op basis van nieuwe inzichten dan alsnog op de rem trappen, waardoor de investeringszekerheid voor groen gas projecten kan verslechteren. Om deze ongewenste ontwikkelingen te voorkomen, is het nodig om tijdig een heldere en integrale visie over de duurzaamheid van groen gas te publiceren."

In mijn ogen heeft groen gas de komende jaren vooral lokaal grote kansen. Het Nederlandse (of misschien het Noordwest-Europese) landbouwafval, het slib uit waterzuivering enz. kunnen we hier omzetten in groen gas. En het potentieel loopt toch wel op tot zo'n drie miljard m3 aardgasequivalent. Dat is 100 keer zoveel als vandaag! Gaan we naar veel grotere volumes, dan moeten we op grote schaal biomassa gaan importeren. Dat kan heel zorgvuldig gebeuren, met alle certificaten en garanties die ervoor zorgen dat geen voedselcycli worden verstoord. Maar de risico's dat dit onderweg toch ergens gebeurt, zijn niet uit te sluiten. Bovendien kun je je bij toepassing van biomassa op zo'n grote schaal afvragen of bijstoken in elektriciteitscentrales niet efficiënter is dan omzetten in groen gas.

Hoe graag ik dus ook Europees denk: Nederlandse suikerbietenpuntjes voor Nederlands groen gas wat mij betreft!

Volg ons op Twitter: @energiepodium

Gertjan Lankhorst

Gertjan Lankhorst is voorzitter van VEMW, kenniscentrum en belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers