Zoeken

Glasgow-resultaat: meer ambitie en flexibiliteit door de CO2-markt

Auteur

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen is verheugd dat het op de Klimaattop in Glasgow gelukt is om de regels voor de internationale CO2-markt vast te stellen.

Nu op de Klimaattop in Glasgow in november (CoP26) de regels over rapportage door de landen en over het gebruik van de CO2-markt zijn aangenomen, kan het Parijs Akkoord geïmplementeerd worden. Omdat landen vrijwillig de eigen CO2-verplichtingen bepalen – en Nederland via de EU als verplichte partij bij het Parijs Akkoord - is het essentieel dat landen elkaar daar steeds op aanspreken. Afgesproken is dat landen om de vijf jaar een nieuw plan voor de daaropvolgende vijf jaren moeten vastleggen. Dat regeringsleiders elk jaar bijeen gaan komen om de invoering van gemaakte afspraken te checken en aan te scherpen, is de sleutel naar het succes om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. Het lukte ook voor het eerst om het gebruik van fossiele brandstoffen zelf in een slotverklaring op te nemen. Het bleek evenwel niet mogelijk landen als China en India te dwingen kolen af te schaffen. Dat ging wel met Zuid-Afrika door daar financiering door het Westen van alternatieven tegenover te zetten.

Uit de Slotverklaring:…. accelerating efforts towards the phase-down of unabated coal power and inefficient fossil fuel subsidies, recognizing the need for support towards a just transition.

Jaarlijks wordt de emissie-trajectorie ge-update. Climate Tracker schat nu in dat we met alle toezeggingen op 2,4 graden zitten; de IEA schat in dat we op 1,8 graden zitten (zie figuur hieronder). Dat is een echte verbetering, want na Parijs in 2015 zaten we nog op meer dan 3 graden. Alles hangt af van het concreet maken van aangekondigde toezeggingen: afschaling van kolen, van afbouw van subsidie voor olie en gas zonder CO2-afvang, 30% methaanreductie in 2030 (leidt tot 0,5 graden temperatuurverlaging) in energiesector, afval en landbouw en het tegengaan van tropische ontbossing. Dit is een brede ‘call for action’ dus! Landen zouden mijns inziens ook moeten overwegen om aanvullende daadwerkelijke ‘afkoelingsdoelen’ te nemen: x graden Celsius gemiddelde temperatuurverlaging van de steden en het land met witte daken en groen-blauwe infrastructuren.

Afbeelding1 30 11

Nederland en de EU moeten nu concreter worden met de klimaatplannen voor 2030, maar ook een tussendoel formuleren voor 2025. En omdat de regels voor de internationale CO2-markt zijn vastgesteld, kan Nederland ook aanvullend bijdragen aan tropische bosbescherming en reducties in landbouw, energie- en afvalsector in ontwikkelingslanden. Daar kan je twee keer zoveel CO2-reductie behalen met hetzelfde geld. Die reductie mag Nederland dan meetellen bij het halen van de CO2-doelen. Het potentieel wordt geschat op 5 miljard ton CO2 in 2030. En ook de CO2-markt reageerde op het besluit. Voor het eerst in de geschiedenis steeg de EU CO2-prijs na een klimaattop en stond maandag op een all time high van 75 euro per ton CO2.

Ik adviseer het nieuwe kabinet om een deel van de verhoging van de 49% naar 55% in te vullen met internationale reductiemaatregelen. Zweden, Noorwegen, Zwitserland maken al CO2-deals met andere landen en Duitsland heeft ook interesse. Nederlandse bedrijven kunnen bijvoorbeeld maatregelen nemen in de eigen supply keten. VNO-NCW liet weten “blij te zijn met de doorbraak voor handel in emissierechten en dat het gaat helpen emissies te reduceren.” En ook Staatssecretaris Yeşilgöz noemde het akkoord over de wereldwijde handel in CO2-rechten een “belangrijke afspraak.”

Het is nu aan de regering en de Kamer te besluiten deze opening van de CO2-markt toe te voegen aan het Klimaatakkoord. Want de overdracht van emissiereducties tellen gewoon mee aan het Nederlandse Klimaatplan: “The use of internationally transferred mitigation outcomes to achieve nationally determined contributions.” De mogelijkheid tot aanpassing biedt de Klimaatwet om het akkoord over de emissiemarkt mee te nemen in artikel 3.f. dat vraagt om een “beschouwing van de wereldwijde en Europese ontwikkelingen op het gebied van de beperking van klimaatverandering voor zover deze relevant zijn voor het Nederlandse beleid”

Welke afspraken zijn er gemaakt over de mondiale CO2-markt?

Over bilaterale CO2-handel tussen landen:

De tekst loopt hieronder door.

Nieuw VN carbon credit mechanisme; einde aan het CDM

Vrijwillige markt blijft aanvullende rol spelen.

Deze regels voor de koolstofmarkt zijn belangrijk om de ambitie verder te vergroten om de emissiekloof te dichten om onder de 1,5 graden Celsius te blijven.

Afbeelding2 30 11

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen is Carbon Specialist bij de Climate Neutral Group. Op Twitter is hij actief onder @timbales