Zoeken

Kabinet presenteert 59 Green Deals

Green Deals zijn vrijwillige afspraken tussen overheid en bedrijfsleven

#greendeal
Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur & Milieu (I&M) tekenen vandaag 59 Green Deals met de samenleving. Deze Green Deals zijn vrijwillige afspraken tussen overheid en bedrijfsleven om te gaan verduurzamen. Zo maakt Amsterdam zijn nieuwbouw vanaf 2015 klimaatneutraal en gaan waterschappen duurzame energie uit rioolslib halen.

Nieuw in het beleid is dat elektriciteitsbedrijven verplicht een minimumpercentage groene stroom moeten leveren. De hoogte van dit percentage is nu nog niet duidelijk. Belangrijke deals zijn daarnaast dat in 2015 minimaal 15.000 elektrische auto's moeten rijden en dat het aantal windmolens per 2020 verdrievoudigd wordt. 80 procent van de huishoudens moet in 2020 een slimme elektriciteitsmeter hebben.

Bij het sluiten van de Green Deals worden niet op grote schaal subsidies uitgereikt. De overheid stelt kennis beschikbaar en schrapt regels. "Bedrijven en burgers zorgen dat het project van de grond komt, de overheid ruimt de belemmeringen uit de weg. Dat is de deal," aldus minister Verhagen.

Kritiek

Vandaag komt ook van verschillende kanten kritiek op de plannen. Grootverbruikersvereniging VEMW ziet de afspraak als "een dure PR-stunt die de consumenten een onnodige extra rekening oplevert van 80 tot 200 euro per jaar." Ook oppositiepartij PvdA is zeer kritisch. Woordvoerder Diederik Samsom noemt de Green Deals op Twitter "kortzichtig dubbeltje-eerste-rangbeleid". Ondernemingsvereniging De Groene Zaak noemt de voorstellen "te weinig structureel en nauwelijks concreet" en weigert daarom de overeenkomst te ondertekenen.

Volg ons op Twitter: @energiepodium