Zoeken

Milieucommissie Europees Parlement zet eerste stap richting backloading

Nederlandse Europarlementariërs reageren in meerderheid positief

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft gestemd voor backloading, het langdurig uitstellen van de veiling van CO2-rechten. Het gaat om een hoeveelheid van 900 miljoen ton. Door het huidige overschot aan CO2-rechten is de prijs van CO2 tot een dieptepunt gedaald.

De milieucommissie van het parlement wil backloading eenmalig laten plaatsvinden als een maatregel om de markt op korte termijn weer op het goede spoor te krijgen. Op die manier wil het de onzekerheid op de CO2-markt tot een minimum beperken.

De doorgang van backloading is echter nog allerminst zeker. In april moet de plenaire vergadering van het Europees Parlement nog stemmen over het voorstel. Ook de Europese Raad, waar backloading een aantal stevige tegenstanders kent, moet tot een beslissing komen.

Nederlandse Europarlementariërs hebben in meerderheid positief gereageerd op het besluit, maar wijzen er op dat het verdere proces richting backloading nog een hele klus wordt. Volgens Energiepodium-columnist Bas Eickhout (GroenLinks) blijft het "dweilen met de kraan open" op de CO2-markt. Hij wijst erop dat met uitstel van de veiling de rechten niet permanent uit het systeem zijn gehaald.

Kritiek was er ook, bijvoorbeeld van industriële partijen. Gordon Moffat, Directeur-Generaal van de Europese Staalassociatie EUROFER is teleurgesteld over het besluit. EUROFER is tegen het verhogen van de CO2-prijs door middel van een politieke beslissing. De bedoeling van het Europese systeem voor emissiehandel is volgens Moffat immers om de markt zijn werk te laten doen: "Het kunstmatig verhogen van de CO2-prijs verslechtert de internationale concurrentiepositie van de Europese industrie nog verder. Het huidige emissiehandelssysteem werkt goed, want Europa is op weg om zijn doel van 20 procent CO2-reductie per 2020 te halen. De huidige lage CO2-prijzen zijn dan ook een logisch gevolg van de economische crisis. Het weghalen van CO2-rechten verhoogt slechts de kosten om de Europese klimaatdoelstellingen te halen."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium