Zoeken

Onderhandelaar CO2markt op DohaVerbetering CDM vlot niet

Deense Ulla Blatt Bendtsen: "EU stopt gebruik Clean Development Mechanism projecten in India en China"

Jos Cozijnsen spreekt smaakmakers op de klimaattop in Qatar. Het gaat in Doha kort gezegd over twee zaken: het vaststellen van emissiedoelen voor de tweede periode van het Kyoto Protocol (2013-2018/20) en over het starten van een programma om in 2015 tot een nieuw verdrag te komen waarbij alle landen, dus niet alleen het Westen, klimaatverplichtingen hebben. De landen hebben als doel gesteld dat de aarde niet meer dan twee graden warmer mag worden om negatieve gevolgen van klimaatverandering te beperken.

In het conferentiecentrum zoek ik de zaal op waar wordt gewerkt aan verbeteringen aan het Clean Development Mechanism CDM, het mechanisme van het Kyoto Protocol, waarmee ontwikkelingslanden CO2-credits kunnen ‘verdienen' met CO2-besparingsprojecten. Ik kom daar Ulla Blatt Bendtsen tegen, die voor Denemarken en de EU onderhandelingen rondom marktmechanismes heeft gevoerd. Op mijn vraag of ze het onderwerp CDM nog volgt, zegt ze van niet. Ze is erg gefrustreerd, omdat onderhandelingen over verbetering van het CDM en over nieuwe ambitieuzer mechanismes niet vlotten.

Ondertussen had de EU besloten vanaf 2013 geen nieuwe CDM-projecten meer te gebruiken uit landen als China en India. De EU vindt het tijd dat die landen zelf moeten meebetalen aan klimaatbeleid. De EU wil van die landen alleen nog credits van ambitieuzere projecten. "Er zijn mooie CDM-projecten in die landen; maar nu de CO2-prijs zo laag staat en er nog geen wetgeving in die landen is, dreigen projecten hun katalysatoren daar voor de reductie van N2O-emissies, procesemissies van industrie met groot opwarmingspotentieel, en methaanafvang van afvalstort af te sluiten en de emissies de lucht in te laten vliegen." Voor die installaties kregen ze totnogtoe CO2-credits die bedrijven uit de EU konden gebruiken om een deel van de CO2-verplichtingen mee af te dekken.

Ulla houdt zich voor de Deense regering nu bezig met projecten die wel doorgaan, zoals energiebesparingsprojecten in samenwerking met lokaal midden- en kleinbedrijf en de bebouwde omgeving in Vietnam. Ze was daar juist een presentatie voor deze week over aan het voorbereiden. Ulla laat weer een voorbeeld zien van een beweging weg van de mondiale onderhandelingen naar projecten op de grond. Op de vraag hoe de werking van de Europese CO2-markt verbeterd kan worden zegt ze: "Ambitie, ambitie, ambitie".

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium