Zoeken

Onzin dat bedrijven veel merken van ingrijpen op CO2markt

Stientje van Veldhoven (D66):"Nederland kan het verschil maken bij verbetering CO2-handel."

Nederland mag in Brussel de plannen om het CO2-handelssysteem te verbeteren niet dwarsbomen. De Kamer nam onlangs een motie van die strekking aan. "Een positieve houding van Nederland kan in Brussel het verschil maken", stelt Stientje van Veldhoven (D66), die de motie indiende.

Onder de vorige staatssecretaris Joop Atsma (CDA, Infrastructuur en Milieu) weigerde Nederland mee te gaan in voorstellen van de Europese Commissie om in te grijpen in het CO2-handelssysteem. Maar een kamermeerderheid van D66, PvdA, CDA, SP, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren en 50PLUS wil dat Nederland niet langer dwarsligt. "Dat vormt echt een wijziging in het beleid van de afgelopen twee jaar", stelt een tevreden Van Veldhoven vast.

Kleiner overschot aan rechten

Het Europese handelssysteem (ETS) wil de CO2-vervuiling terugdringen door bedrijven rechten te laten kopen voor de uitstoot van broeikasgassen. "Maar het huidige systeem werkt niet goed", stelt Van Veldhoven. "De CO2-prijs is nu veel te laag, omdat er teveel rechten op de markt zijn en er van tijd tot tijd nieuwe bij komen. Daarom stelt de Commissie voor de veiling van nieuwe rechten tijdelijk uit te stellen. Daardoor wordt het overschot kleiner, wat effect op de CO2-prijs zal hebben." Zo'n hoge prijs moet investeringen in schonere technieken stimuleren.

Het D66-Kamerlid ziet dat inhouden van emissierechten (‘backloading' in vakjargon) als een eerste stap op weg naar verbetering van het CO2-handelssysteem. "Het is een pilot waarin je kunt zien wat minder rechten precies met de prijs doet." Deze maatregel zou de opmaat kunnen vormen voor een zogeheten ‘set aside', waarbij uitstootrechten langdurig uit de markt genomen worden.

Spannende strijd in Brussel

De vorige staatssecretaris zei voor structurele hervorming van het ETS te zijn, maar tegen incidentele ingrijpen zoals het uitstel van veilingen. Dat zou bedrijven onnodig op kosten jagen. ‘'Onzin", zegt Van Veldhoven stellig. ‘'We hebben enkele bedrijven die op de wereldmarkt wat van die maatregel kunnen merken, maar voor hen zijn al speciale voorzieningen in het systeem getroffen. Alle bedrijven zijn bovendien altijd van veel hogere CO2-prijzen uitgegaan."

Of de Commissie de lidstaten achter zich krijgt, is nog onduidelijk. Vooral Polen en Slowakije, die een grote kolensector hebben, verzetten zich tegen haar voorstel. Maar in de ogen van Van Veldhoven is een akkoord mogelijk. Bijvoorbeeld door Polen en Slowakije compensatie te bieden, als zij extra hard door de plannen getroffen worden. "Het spant erom in Brussel. Een positieve houding van Nederland kan daarbij het verschil maken", meent zij.

Ambitie in regeerakkoord

De VVD stemde, anders dan regeringspartner PvdA, tegen de motie van Van Veldhoven. Toch rekent zij erop dat het nieuwe kabinet Rutte de opdracht van de Kamer loyaal uitvoert. De coalitie beloofde immers in het regeerakkoord een ‘ambitieus, internationaal klimaatbeleid' na te streven. "Bovendien levert de PvdA met Wilma Mansveld de nieuwe staatssecretaris. Ik ga er vanuit dat de steun van de PvdA-fractie voor een andere koers in Brussel in haar beleid tot uitdrukking komt."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium