Zoeken

Rapport ziet kansen voor energievoorziening op de Noordzee

"Toenemende concurrentie om ruimte op de Noordzee"

In het rapport ‘Een zee van mogelijkheden' schrijven de Raden voor de Leefomgeving dat de besluitvorming over de Noordzee versnipperd is. Tal van organen beslissen over de Noordzee, maar zij besluiten slechts over de belangen van één sector. Dit terwijl juist tussen die sectoren er toenemende concurrentie is om de ruimte op zee. Zo besluiten twee ministeries over energie en CO2-opslag, terwijl andere partijen gaan over ecologie en cultuur.

Volgens de Raden voor de Leefomgeving worden de mogelijkheden die de Noordzee biedt onvoldoende benut. Ze adviseren om een ontwikkelplan op te stellen, bijvoorbeeld om op grote schaal huizen te verwarmen met zeewater, of de voedselproductie uit zee te vergroten en tegelijkertijd vervuiling en de visserij-impact te verminderen.

Ook bevelen ze aan om één bewindspersoon verantwoordelijk te maken voor het gebied. Bovendien moet er een Noordzee Partnerschap worden opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers uit scheepvaart, visserij, natuurbescherming en delfstoffenwinning c.q. de energiewereld.

Tot slot willen de raden meer ambitie in de plannen voor de Noordzee. Zo stellen ze de vraag of het mogelijk is om met zeewater twee miljoen huizen te verwarmen en of het mogelijk is de Noordzee te gebruiken als grootschalige warmtewisselaar.

Volg ons op Twitter: @energiepodium