Zoeken

Reductie van 55% in EU beter haalbaar met internationale steun en credits.

Ondanks dat Nederland het eigen klimaatdoel van 49% reductie van broeikasgas niet haalt, zet Rutte op de klimaattop in Madrid in op 55% reductie in Europa. En dat lijkt een realistisch bod.

Dat het doel van 49% niet wordt gehaald, blijkt uit cijfers van het PBL. Het kabinet heeft deze cijfers meegenomen in het Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (Inek), dat alle EU-lidstaten voor eind 2019 moeten indienen. Aan de hand van deze rapporten bekijkt de Europese Commissie of totaal behaalde CO₂-reductie in Europa wel voldoende is. Hierbij kijkt de EC dus niet naar het resultaat per individueel lidstaat, maar naar de totale reductie binnen de EU.

De 55% reductie die Rutte wil bedingen, komt voort uit het in 2017 gesloten regeerakkoord. Deze 55% noemt carbonspecialist Jos Cozijnsen haalbaar: “De Nederlandse Inek haalt nu de 49% niet, maar er is voldoende tijd om aanvullende maatregelen te nemen. En het geeft aan dat het kabinet al aan aanscherping van de Europese doelen voor 2030 werkt.”

“Vraag blijft of ook de andere lidstaten instemmen met het voorstel van Rutte”

Vraag blijft of ook de andere lidstaten instemmen met het voorstel van de Nederlandse premier. Cozijnsen schat de kansen van Rutte goed in: “De inzet van Nederland om het EU doel naar 55% te brengen is in lijn met het in 2015 afgesproken doel in Parijs. Het voorstel maakt kans nu de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie Von der Leye ook dit doel naar 50-55% wil brengen.”

Voor het behalen van de 55% reductie ziet Cozijnsen voor de lidstaten ook kansen buiten de Europese grenzen door internationaal credits te verwerven die de eigen uitstoot compenseren: “Het kabinet en de EU hebben hier nog geen concrete plannen voor, maar op de aanstaande klimaattop in Madrid worden er wel afspraken over de internationale markt gemaakt. Dus daarna is het wel degelijk mogelijk om via die weg de 55% te behalen”.