Zoeken

Regeerakkoord blind voor nieuwe EU-afspraken emissiehandel

Jos Cozijnsen: Nieuw kabinet mist ontwikkelingen in Duitsland en Frankrijk

In de onderhandelingen voor het regeerakkoord lijken belangrijke ontwikkelingen in het Europese emissiehandelssysteem en daarbuiten te zijn gemist, waardoor contraproductieve en dure maatregelen worden ingevoerd.

Als je als 4 partijen maanden achter gesloten deuren een pakket moet maken, mis je wat er om je heen gebeurt. Ik vind de klimaatafspraken een valse start: serieus internationaal perspectief, onmisbaar voor het mondiaal klimaatprobleem, ontbreekt.

De coalitie scherpt het nationale CO2-doel voor 2030 al aan. Het was beter geweest als het slechts de onderhandelings-inzet voor de -49% en de -55% voor de EU had opgeschreven. Het is ook belangrijk om te onderhandelen met andere industrielanden. China, India en Brazilië moeten gaan bewegen. Bovendien komen er nog afspraken over de mondiale CO2-markt aan, waarmee Nederland en de EU een deel van de extra reducties tot 55% goedkoper kunnen halen.

Het Kabinet voert de maatregel in dat energiebedrijven extra voor de uitstoot van CO2 bij stroomproductie moeten betalen. Dat loopt van 18 euro per ton in 2018 tot 43 euro in 2030, waarbij de Europese prijs in deze bedragen is opgenomen. Dit is totaal niet effectief! Er zal meer stroom geïmporteerd worden om de Nederlandse consument kosten te besparen. Zo ontstaat een CO2-verschuiving naar het buitenland. Van vergelijkbare maatregelen in Groot-Brittannië leren we dat een compensatie op nationaal niveau juist leidt tot een verdere verlaging van de Europese CO2-prijs, omdat de vraag naar emissierechten daardoor afneemt. Het is ook nog te vroeg. In de Milieuraad wordt juist een afspraak gemaakt om CO2-handel vanaf 2020 aan te scherpen om de 40% in 2030 te halen. Er is geen reden daar nu al met een nationale heffing op te anticiperen.
“Als je als 4 partijen maanden achter gesloten deuren een pakket moet maken, mis je wat er om je heen gebeurt.”

Het lijkt er bovendien op dat de coalitie heeft gemist dat er in Duitsland en Frankrijk juist NIET wordt gekozen voor een nationale minimumprijs voor emissiehandelssectoren; zij willen dat EU-breed regelen. In het regeerakkoord had kunnen staan dat de coalitie met buurlanden er bij de Europese Commissie op aan gaat dringen dat er een minimum EU-veilingprijs komt voor de energiesector. Nu is er sprake van een ‘nationale kop' op Europees beleid.

Ook het afspreken van extra CO2-heffingen voor de luchtvaart is niet aan de orde in Brussel. Er ligt al een voorstel om vanaf 2020 minder gratis emissierechten te geven aan de Europese luchtvaart. Over de mondiale luchtvaart is vorig jaar is in door de internationale luchtvaartbranche ICAO juist een doel van CO2- neutrale groei afgesproken na 2020. Maatschappijen mogen daar CO2-credits voor kopen. ICAO zal later het CO2-doel aanpassen op de Parijse doelen. Er is dus geen noodzaak om nu iets op eigen houtje te doen.

Het regeerakkoord brandt van ambitie maar is goedgelovig wat de toekomst betreft. Effectief en betaalbaar CO2-beleid met internationaal perspectief werkt beter.

Jos Cozijnsen is zelfstandig adviseur emissierechten. Meer informatie over hem vindt u op www.emissierechten.nl. Op Twitter is hij actief onder @timbales.

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen is Carbon Specialist bij de Climate Neutral Group. Op Twitter is hij actief onder @timbales