Zoeken

Transitie vraagt om meer regie

Auteur

Redactie

“Klimaatwet en Klimaat-akkoord hebben meer samenhang en regie nodig”, aldus Tom van der Lee, Tweede Kamerlid (Groen Links).

“Het is heel belangrijk om te zorgen dat we één systeem hebben dat echt werkt”, vindt Tom van der Lee, Tweede Kamerlid namens GroenLinks. “We hebben nu een klimaatakkoord en een klimaatwet, maar dat is nog te veel een bundeling van losse van losse maatregelen.” Hij geeft aan dat meer regie nodig is, ook vanuit de Rijksoverheid.

1911-EP-DEBAT-TOM-VAN-DER-LEE

Bekijk het gehele interview.

Dit interview is afgenomen tijdens het Energiepodium Debat op 25 november in het Muntgebouw in Utrecht. Tijdens de negende editie van dit evenement stond de vraag centraal: “Hoe slaan we de brug tussen het Europese en nationale klimaatbeleid en lokale duurzaamheidsinitiatieven?” De conclusie van de dag is dat een goede afstemming tussen de verschillende lagen essentieel is, maar de meningen verschillen over hoe dit kan worden bereikt.

Redactie