Zoeken

Wonen Limburg streeft naar collectieve, sociale én betaalbare energietransitie

Nieuws

‘We doen hier niets aan de energietransitie zonder overleg met de Amelanders’

Ameland wil in 2035 energieneutraal en fossielvrij zijn. Echter, oorspronkelijk wilde Ameland dat al in 2020 bereikt hebben. Dat is niet gelukt. Zal het Ameland wél lukken om in 2035, vijftien jaar eerder dan de rest van Nederland energieneutraal te zijn? “Zonder ambitie gebeurt er helemaal niks.”

Nieuws

Bomenbuurt betwijfelt warmtenet

Ja of nee? Gaat de Bomenbuurt over op een warmtenetwerk? De wijkbewoners mogen het zeggen. Onzeker is of de vereiste 70 procent instemt. Wat is er aan de hand? Energiepodium gaat met wijkbewoners in gesprek.

Nieuws

CEO E.ON Green Gas: ‘Succes waterstof afhankelijk van politieke koers’

Energiepodium spreekt met dr. Gabriël Clemens CEO Green Gas van het Duitse E.ON, een van de grootste Europese netbedrijven en leverancier van 51 miljoen klanten. Waterstof heeft volgens hem veel potentieel en de verwachtingen zijn hoog. “Maar de markt is jong en onzeker en de infrastructuur ontbreekt nog. Om het tempo op te voeren, hebben we een pragmatische politieke koers nodig.”

Nieuws

Zo betrek je buren bij de transitie

Hoe krijg je jouw buren bereid om mee te doen aan een lokaal energie initiatief? In Aadorp heeft lokaal energie initiatief Almelo Energie antwoorden. ‘Mensen zijn niet egoïstisch. Ze zijn begaan met de planeet. Je moet ze allen maar op weg helpen’ aldus klimaatpsycholoog Sara Wortelboer. Bram Reinders van Almelo Energie stelt: ‘Door individuele inzichten op te halen, kunnen we de behoeften van velen achterhalen’. Samen met energiecoach Noah Broers schuiven ze aan voor een keukentafelgesprek in de podcast van Energiepodium.nl. Zij zien volop kansen: ‘Laten we het gewoon doen. Met elkaar. Voor elkaar’, aldus Broers.

Nieuws

‘Hernieuwbare energie betekent een verschuiving van de macht’

In Spanje was afgelopen maand de Spanish International Conference on Renewable Energies. Rana Adib is directeur van REN21 (de Renewable Energy Policy Network for the 21st century) en een van de organisatoren van SPIREC. Belanghebbenden uit heel Europa kwamen op de conferentie af. Wat werd er besproken en welke kansen zijn er voor renewables? ‘Hernieuwbare energie betekent een verschuiving van de macht.’

Nieuws

Energietransitie in Zeeland: ‘Parijs op z’n Zeeuws’

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023, zet EnergiePodium tijdens een korte serie enkele provincies in de schijnwerpers. Centraal staat de energietransitie. Wat gaat goed, wat kan beter? Energiegedeputeerde Jo-Annes de Bat roemt het Zeeuws Energie Akkoord (ZEA) en pleit ervoor om de focus te verschuiven van het maken van nieuwe plannen naar de uitvoering.

Nieuws

In Groningen zélf gaat er niets boven groene waterstof

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023, zet EnergiePodium tijdens een korte serie enkele provincies in de schijnwerpers. Centraal staat de energietransitie. Wat gaat goed, wat kan beter? Volgens energiegedeputeerde Melissa Kashiku van Hoorn kan er geen twijfel bestaan over wat in voormalig ‘aardgasprovincie’ Groningen de pijler van het nieuwe energiesysteem wordt: groene waterstof.

Nieuws

Gedragsverandering als onderdeel van de energietransitie

“Gedragsverandering hoort een onderdeel te worden van de energietransitie en daar moeten we het met elkaar over hebben”, zegt Kees Vendrik, voorzitter van het Nationaal Klimaatplatform. De energietransitie raakt bijna alle vlakken van de maatschappij. Het is van belang dat er wordt nagedacht over hoeveel we met zijn allen vliegen en of we wel zo veel vlees moeten eten zoals we dat nu doen. Maar 2022 was volgens Vendrik ook een rampjaar voor mensen met een kleine beurs. “Daarom is het van belang dat er wordt gekeken naar hoe deze mensen geholpen kunnen worden. Op deze manier kan de energietransitie versneld en uitgebreid worden.”

Nieuws

Grote industrie moet haar verantwoordelijkheid nemen

“De taak van de overheid zou moeten zijn om te zorgen dat het grote bedrijfsleven zijn verantwoordelijkheid neemt bij klimaatverandering.” Donald Pols, directeur Milieudefensie, vindt het belangrijk dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt in de energietransitie en rondom klimaatverandering. Daarom is het volgens hem van groot belang dat het bedrijfsleven en de multinationals ook hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Omdat zij dit volgens Pols niet doen, ziet hij het als dé oplossing om milieueisen te stellen aan overheidssubsidies die deze bedrijven krijgen. Deze eis was volgens Pols een van de mogelijkheden om op de juiste manier van de ambitie naar de praktijk van de energietransitie te komen, het thema van Energiepodium Debat 2023.

Nieuws

Iedereen meenemen in de transitie

Wie naar de energietransitie in Nederland kijkt, ziet dat er gesproken kan worden over grote processen die milieuvriendelijker moeten worden. Echter, we moeten niet vergeten ook te kijken naar wat de burger in elk huishouden nou precies nodig heeft. Dit is niet alleen nodig, volgens Resi Becker, CEO Essent, om elke dag een stap te zetten in de transitie, maar ook om burgers niet te verliezen. “We weten wat de doelen zijn, mensen zijn bereid om stappen te zetten, belangrijk is dat we iedereen meenemen in de energietransitie.”

Nieuws

Goed voorbeeld doet goed volgen

“Als je jouw overheid of bedrijf als meer milieuvriendelijk ziet, dan ga je jezelf ook als milieuvriendelijker zien en gedragen.” Ellen van der Werff is universitair hoofddocent Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en één van de vier sprekers bij het Energiepodium Debat 2023. Van der Werff ziet dat alleen bewustwording van milieuverandering helaas niet genoeg is voor mensen om zich daadwerkelijk milieubewuster te gaan gedragen. De voorbeeldrol die de overheid en bedrijven hier in kan spelen, blijkt erg belangrijk volgens van der Werff.

Nieuws

Transitieverhaal is ‘duidelijk en eerlijk’ in Drenthe

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023, zet EnergiePodium tijdens een korte serie enkele provincies in de schijnwerpers. Centraal staat de energietransitie. Wat gaat goed, wat kan beter? In de ‘turfprovincie’ van weleer wordt de menselijke maat volgens de Drentse energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra geen moment uit het oog verloren bij het optuigen van het energiesysteem van de toekomst.