Zoeken

En dat is niet eerlijk!

Opinie

AuteurHans van Cleef

En dat is niet eerlijk!

Energie wordt duurder. Ook voor u. Dat stelt Hans van Cleef. “Blijvend compenseren is niet mogelijk, ook niet als de consument of kiezer direct geraakt wordt. En het Calimero-effect van ‘Zij zijn groot en ik is klein. Dat is niet eerlijk, o nee!’ omruilen voor het Robin Hood-principe ‘stelen van de rijken om te geven aan de armen?’ Klinkt nobel, maar is geen energie- maar inkomstenbeleid. Oók een interessant thema. Maar wel een hele andere discussie die mijns inziens, om dingen zuiver te houden, gescheiden moet blijven van het energiebeleid.”

Opinie

AuteurMatthijs Meijer van Putten

In Europa: de aloude strijd tussen mijnbouw en milieu

Een heerlijke uitvinding, die elektrische auto, vindt Matthijs Meijer van Putten. “Rijdt er één door mijn straat, dan is het stil. De lucht blijft schoon. Ik ben gebrand op schone lucht na een sterfgeval aan kanker in mijn familie. Deze dierbare stierf niet aan vieze lucht, maar 238 duizend anderen wel. En dus willen we schoner rijden.”

Opinie

AuteurSible Schöne

Bewonersgroepen kunnen helpen bij aanpak congestie laagspanningsnet

De actieagenda netcongestie laagspanningsnetten van EZK laat volgens Sible Schöne zien dat de komende jaren ondanks forse investeringen in de laagspanningsnetten naar schatting 750.000 huishoudens langdurig te maken krijgen met uitval van de omvormers van hun zonnepanelen. “De netbeheerders verwachten bovendien dat door de groeiende stroomvraag zo’n 350.000 huishoudens problemen gaan krijgen, zoals knipperende lampen en apparaten die mogelijk beschadigd raken. En de schatting is dat zo’n 400.000 huishoudens te maken krijgen met een hoog risico op stroomstoringen.”

Opinie

AuteurPieter Boot

Problemen met kernenergie in VK: ook voor Nederland opletten geblazen

Het Britse energie- en klimaatbeleid loopt vaak iets voor op dat van Nederland: liberalisering van de elektriciteitsmarkt, de eerste klimaatwet ter wereld met een gezaghebbende adviescommissie, uitstap uit kolen door beprijzing en regels. Het is ook een land met een lange traditie in en kennis van kernenergie, weet Pieter Boot. “En juist in het laatste stapelen de problemen zich op, op een manier die ook Nederland parten zou kunnen spelen.”

Opinie

AuteurBarthold Schroot

De importkloof – een simpel beeld, maar een moeilijker verhaal

Een kleine vier jaar geleden bedacht Barthold Schroot een eenvoudig beeld van één aspect van de Nederlandse energietransitie, namelijk de ontwikkeling van de hoeveelheid primaire energie die we in ons land zelf kunnen winnen. Het was de tijd kort na de totstandkoming van het Klimaatakkoord. “Duidelijk werd dat het beleid sterk zou gaan leunen op energiewinning uit zon en vooral wind, met onder andere het voornemen voor zo’n 70 GW aan vermogen wind-op-zee. Tegelijkertijd was duidelijk dat het Groningen gasveld gesloten zou gaan worden. Daarmee zou in een rap tempo de tot voor kort hoge binnenlandse gaswinning gedecimeerd gaan worden.”

Opinie

AuteurMartien Visser

Wie haast heeft, kiest blauw

Snelle introductie van blauwe waterstof jaagt volgens Martien Visser de innovatie aan. “Dat is belangrijk, want er moet nog veel ontwikkeld worden. De hele wereld kan daarvan profiteren. Blauwe waterstof biedt ons tevens de kans het elektriciteitssysteem in 2035 CO2-vrij te maken. Dat is thans een kansloze missie. Het belangrijkste argument is echter dat blauwe waterstof de mogelijkheid biedt meer maakindustrie in de EU te behouden zonder dat daarvoor de CO2-reductie ambitie te zeer hoeft te verwateren.”

Opinie

AuteurMatthijs Meijer van Putten

Het hoge water: Verzopen bomen, of een zegen voor de natuur?

Vorig jaar schreef Matthijs Meijer van Putten over de ruimte die we onze rivieren geven. Hij vertelde hoe hij met zijn moeder door de uiterwaarden van de IJssel liep, vlakbij haar huis. “Er broedden vogels, er graasden runderen, meisjes dronken er pilsjes. ‘Straks moet de IJssel nog meer water kunnen vervoeren dan nu’, schreef ik, ‘smeltwater dat in minder tijd uit de Alpen komt.’ Ik was nog optimistisch, we zouden dat aankunnen. Maar ben ik dat nog steeds?”

Opinie

AuteurAnton Buijs

Laveren in een mijnenveld

Het energie- en klimaatvraagstuk zit vol paradoxen en dilemma’s. Rekenmodellen zoals het Energietransitiemodel zijn onmisbaar om zonder ongelukken door dat mijnenveld te laveren, vindt Anton Buijs.

Opinie

AuteurHans van Cleef

Geopolitiek wordt door energiemarkten zwaar onderschat

Afgelopen week presenteerde EBN haar nieuwe infographic met feitelijke inzichten in de energiemix en -markten. Het toonde onder andere aan hoe groot de importkloof is tussen wat Nederland zelf aan energie opwekt en wat wij consumeren. Een reactie op de bovenstaande blootstelling aan geopolitieke spanningen voor de invoer van olie en gas is dat we de energietransitie moeten versnellen en onze afhankelijkheid van import moeten verkleinen. Een op het eerste gezicht logische reactie vindt Hans van Cleef, maar ook wat naïef.

Opinie

AuteurCoby van der Linde

Energiebeleid in de knel

De geopolitieke situatie ontwikkelt zich niet erg gunstig voor de huidige en toekomstige voorzieningszekerheid van energie van de Europese landen. Na het conflict met Rusland, een grote energieleverancier aan de wereldmarkt (en tot recent aan Europa), is ook de crisis in het Midden-Oosten volgens Coby van der Linde steeds zorgelijker voor de voorzieningszekerheid (en de leveringszekerheid op de kortere termijn) omdat een belangrijke vaarroute te risicovol is geworden.

Opinie

AuteurCees de Geus

Actie XR onderstreept impact van Energieontbijt EBN

Net als in 2023 vond het Energieontbijt van Energie Beheer Nederland (EBN) ook dit jaar plaats in de Tuinzaal van het Kunstmuseum Den Haag. Nieuw was dat actievoerders van Extinction Rebellion tijdens de zevende editie op dinsdag 16 januari 2024 de entree blokkeerden. Het energieontbijt begon daardoor een kwartier later, maar dat uitstel ging niet ten koste van de kwaliteit en afwisseling van het programma dat ‘Samen mee(r) doen’ (in de maatschappij, in het systeem én in het onderwijs) als thema had.

Opinie

AuteurSanne de Boer

Ondanks de energietransitie is ons elektriciteitsverbruik nog niet gestegen

Gezien de toenemende congestieproblemen op het Nederlandse elektriciteitsnet is het voor veel mensen een verrassing dat het elektriciteitsverbruik van ons land de afgelopen jaren niet is toegenomen. Nog niet. Want de verwachting is wel degelijk dat dit verbruik naar 2050 toe sterk gaat stijgen, stelt Sanne de Boer.