Zoeken

En dat is niet eerlijk!

Opinie

AuteurRob de Wijk

Naar een nieuwe energiecrisis?

Waren we net af van de afhankelijkheid van het Russische gas door bijvoorbeeld meer LNG uit Qatar te halen, bedreigen de Houthi’s het transport ervan voor de Rode Zee. Want vanaf midden december voert deze rebellenbeweging met drones, raketten en enteringen aanvallen op schepen uit als protest tegen de Israëlische operaties tegen Hamas in de Gazastrook. Rob de Wijk beschrijft de precaire situatie.

Opinie

AuteurMatthijs Meijer van Putten

Raar maar waar: de natuur is sterker in de stad dan op het platteland

Terwijl Matthijs Meijer van Putten door onze hoofdstad wandelt, houdt hij zijn ogen open. “Welke vogels schuilen in mijn dakgoot? Welke vlinders zag ik voorheen niet? Welke kevertjes leven in mijn Sarphatipark? En bij elk project van mijn stad, en alle steden, is nu de vraag: wat doet het met de natuur, en wat doet die natuur met ons? Laat alle beleidsmakers en projectontwikkelaars dit in hun voorhoofd houden, in deze eerste weken van reflectie en voornemens.”

Opinie

AuteurPieter Boot

De Januskop van het Duitse energie- en klimaatbeleid

In de eerste week van dit jaar meldde het Duitse instituut Agora Energiewende dat de broeikasgasemissies in het land ten opzichte van 1990 met 46% waren gedaald, aanmerkelijk meer dan het jaar ervoor. Toch was dit volgens Pieter Boot slechts reden voor een klein feestje, want het merendeel van deze daling kwam door tijdelijke (zoals de nog steeds hoge energieprijs) factoren en een verplaatsing van investeringen in de industrie naar het buitenland. Vooral dat laatste baart niet alleen economieminister Habeck, maar ook de onderzoekers zorgen.

Opinie

AuteurMartien Visser

Antibiotica of olie?

Een oproep van Martien Visser aan het nieuwe kabinet om in Nederland, zo mogelijk Europees verband, werk te gaan maken van strategische autonomie op onze energiemarkt. “Kies het voorbeeld van olie en niet van antibiotica. Geef dit een belangrijke plaats in de energiewet. Het zal ons in tijden van crisis enorm veel geld en maatschappelijke onrust besparen en het draagt bij aan het vestigingsklimaat van allerlei belangrijke industrieën die goederen maken die we ook niet kunnen missen, of kunnen exporteren om onze importen te financieren.”

Opinie

AuteurFrans Rooijers

Gouden bergen voor batterijen? Ja, maar de markt bepaalt

Er worden gouden bergen beloofd voor batterijen: er is zo’n 70 GW aan projecten in verschillende fases van ontwikkeling. De afgelopen jaren heeft CE Delft verschillende onderzoeken uitgebracht, waaruit een deels optimistisch en deels pessimistisch beeld naar voren komt. Dus, zijn er echt gouden bergen voor batterijen? Frans Rooijers en Lucas van Cappellen geven inzicht.

Opinie

AuteurFrank van den Heuvel

Mediterraan gas tegenover Gaza, Israël en Libanon

En weer is er oorlog in het Midden-Oosten. Het gaat altijd over grond, olie en historie, meent Frank van den Heuvel. “Nu zijn er veel oorzaken, redenen en complotten die spelen omtrent de huidige strijd tussen Hamas en Israël. Ook de grote gasvoorraden voor de kust worden hierbij genoemd.”

Opinie

AuteurPieter Boot

Het huiswerk is af: drie belangrijke notities over energie en klimaat

Op 1 december verscheen belangrijk huiswerk voor het komende energie- en klimaatbeleid. Minister Jetten stuurde zijn definitieve Nationaal Energie Plan (NPE) naar de Tweede Kamer en een ambtelijke werkgroep onder leiding van Noé van Hulst publiceerde de Keuzewijzer Klimaat en Energie. Het NPE geeft volgens Pieter Boot een systematisch beeld van de ontwikkeling van vraag en aanbod van energie tot 2050, de Keuzewijzer geeft opties voor het beleid dat nodig is om dat beeld te realiseren. Twee weken later volgde de Wetenschappelijke Klimaatraad met een breder en wat algemener geformuleerd advies. Alle notities kijken voorbij 2030 en reiken bouwstenen aan voor het werk in de komende tien jaar.

Opinie

AuteurMartien Visser

Slimme nettarieven met het kostenveroorzakingsbeginsel als basis

Het stroomnet zit vol. Nederland is rood. Een gedegen analyse naar de oorzaak ontbreekt volgens Martien Visser tot nu toe. “De elektriciteitsvraag is niet gestegen. De piekvraag evenmin. De in 2013 in het Energieakkoord afgesproken groei van zon en wind misschien? De toegenomen stroomexport, die ook al lang geleden voorspeld werd? Sommigen wijzen met de beschuldigende vinger. Anderen hebben slechts vragen. Vooralsnog denk ik aan een samenspel van factoren. Eén daarvan is de wijze waarop de kosten van de netinfrastructuur bij de gebruikers in rekening wordt gebracht.”

Opinie

AuteurSible Schöne

Contingentenaanpak moet dienstbaar zijn aan lokale aanpak

Het tempo van energiebesparing moet met pakweg een factor drie tot vier omhoog om de afgesproken doelen uit het Klimaatakkoord en het beleidsprogramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving te halen, stelt Sible Schöne. “De zogeheten contingentenaanpak wordt daarbij landelijk gezien als de belangrijkste sleutel om tot een doorbraak te komen bij de verduurzaming van (koop)woningen. Kort gezegd gaat het bij deze aanpak om vraagbundeling van gelijksoortige woningen (of onderdelen van woningen) die niet in één wijk staan.”

Opinie

AuteurHans van Cleef

COP in Dubai – Choose your battles

Het is afwachten wat de precieze eindtekst van COP28 zal worden. Dat er iets inkomt over het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen is volgens Hans van Cleef evident. “Dat de timing daarvan nog wat vaag kan blijven, is ook denkbaar en misschien zelfs wenselijk. Immers, de opbouw van een hernieuwbare energiemix en verbeteren van de energie-efficiency kost tijd.”

Opinie

AuteurAnton Buijs

Is de energietransitie al mislukt?

Volgens verschillende onderzoekers en opinieleiders is het onmogelijk om alle fossiele energie de komende decennia volledig te vervangen door hernieuwbare energie uit met name zon en wind. De wereldwijde energievraag blijft veel te groot en het ontbreekt ons aan de hiervoor benodigde grondstoffen. Hebben zij gelijk, vraagt Anton Buijs zich af?

Opinie

AuteurArjen Kingma

Liever incompleet dan incompetent

Het is één van de grote uitdagingen van deze tijd: voldoende en goed gekwalificeerd personeel vinden. Van zorg tot energie: iedereen zit te springen om personeel. In theorie zouden daarmee werkgevers in de rij moeten staan op het moment dat er zich een (semi-) geschikte kandidaat meldt, stelt Arjen Kingma. “Hoewel er wat berichten zijn dat het aantal openstaande vacatures terugloopt en daarmee de nood minder hoog is, blijkt vooralsnog de praktijk weerbarstiger wat betreft de kansen van semi-geschikte kandidaten.”