Zoeken

Het laagspanningsnet wordt het volgende knelpunt

Opinie

AuteurJos Cozijnsen

CO2-reductie effectiever dan import en export stoppen

Negatieve framing en campaigning beschadigt het Nederlandse belang en effectief klimaatbeleid, stelt Jos Cozijnsen.

Opinie

AuteurCoby van der Linde

Verdwenen opties

De destructie van het Nordstream-systeem verandert de Noordwest-Europese energie-economie fundamenteel. Een terugkeer naar een periode met relatieve lage gasprijzen is volgens Coby van der Linde daarmee van de baan.

Opinie

AuteurAnton Buijs

Preken en procederen

De invasie van Rusland in Oekraïne heeft op korte termijn vergaande consequenties voor de mondiale energievoorziening, maar verandert op de lange duur niet zoveel aan de uitgangspunten van een verstandig en effectief klimaatbeleid. Dit feit vraagt om een goede dialoog tussen alle betrokken partijen. Jammer dat de radicale milieubeweging steeds vaker kiest voor enkel preken en procederen, vindt Anton Buijs.

Opinie

AuteurRedactie

De interessante dubbelrol van Noorwegen

Hoe doen andere landen het in de energietransitie? Noorwegen, door velen gezien als voorbeeld, speelt een interessante dubbelrol. 96% van de elektriciteit wordt er opgewekt door waterkrachtcentrales. Tegelijkertijd is het land een van de grootste gas- olieproducenten ter wereld. Deze dubbelrol wordt extra op scherp gezet door de oorlog in Oekraïne.

Opinie

AuteurRedactie

Klimaatgeneraal Tom Middendorp jaagt de energietransitie aan

Klimaatgeneraal Tom Middendorp ziet klimaatverandering als belangrijkste aanjager van internationaal terrorisme. De voormalig commandant der strijdkrachten neemt de luisteraar mee naar de Grebbelinie en vertelt over zijn missie: het aanjagen van de energietransitie.

Opinie

AuteurHans van Cleef

Risicomanagement wordt er niet makkelijker op

De focus op duurzaamheid heeft de afgelopen jaren geleid tot verwaarlozing van de pijlers betaalbaarheid en betrouwbaarheid, stelt Hans van Cleef. “Door nu ineens paniekvoetbal te spelen en vooral op betaalbaarheid te richten, lijken we dezelfde fout te gaan maken.”

Opinie

AuteurAdam Middleton

´Versnellen Europese energietransitie kan alleen door samenwerking´

Het is de wens en oproep van Adam Middleton dat we nu alle politieke, commerciële en persoonlijke belangen op de tweede plaats zetten en overgaan tot uitvoer van de beste oplossing voor de energietransitie. Die beste oplossing is volgens hem een werkbare oplossing waarmee we onmiddellijk aan de slag gaan met wat we nu hebben, aan datgene wat we willen: een koolstofneutrale samenleving.

Opinie

AuteurHelma Kip

Zet infrabedrijven niet ongecontroleerd in op de markt

Helma Kip reageert op de oproep van Martien Visser (Energiepodium, 12 september) aan de Tweede Kamer om in de nieuwe Energiewet het Groepsverbod en de stringente beperkingen aan energie infrabedrijven te schrappen.

Opinie

AuteurPieter Boot

Kernenergie: welke rol krijgt de overheid in het energiesysteem?

De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur heeft volgens Pieter Boot een degelijk advies gemaakt over kernenergie, waarin het achterliggende materiaal rijke informatie biedt. Een goede discussie daarover is volgens hem nodig, want de geoormerkte 5 miljard euro ligt klaar en kan ook anders besteed worden.

Opinie

AuteurJan Paul van Soest

Schaarste aan energie, grondstoffen en hulpbronnen katalyseren het verval

We koersen volgens Jan Paul van Soest af op een mondiale opwarming die de samenleving (nog verder) ontwricht. “De natuur in Nederland wankelt, verbrandnetelt en verbraamt, door lage grondwaterstanden, overmaat aan stikstofdeposities, verzuring en uitloging van de bodem, opwarming en nog zo wat factoren. Maar we willen het niet weten.”

Opinie

AuteurMartien Visser

Geef infrabedrijven in nieuwe Energiewet de ruimte om transitie vaart te geven

Martien Visser roept de Tweede Kamer op om met de nieuwe Energiewet het fundament te leggen voor de energietransitie. Hij stelt: “Schrap het Groepsverbod en de stringente beperkingen. Creëer daarmee een level playing field in Europa en geef de publieke aandeelhouders het vertrouwen en maximaal de ruimte hun infrabedrijven in te zetten om de energietransitie vaart te geven.

Opinie

AuteurPeter Weeda

Advies Provinciale Statenverkiezingen

In maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Partijen zijn druk bezig met het formuleren van standpunten voor het verkiezingsprogramma. De energietransitie is daar een belangrijk onderdeel van. Op basis van GroenLeven’s kennis als marktleider in Nederland in grootschalige zonontwikkeling doet Peter Paul Weeda graag enkele suggesties voor de verkiezingsprogramma’s.