Zoeken

Opinie

AuteurMartien Visser

Revolutie op de elektriciteitsmarkt

Vanaf 2025 gaat het gebeuren. De elektriciteitsmarkt ondergaat dan een majeure verandering, stelt Martien Visser. “Heel moeilijk is die voorspelling niet. Investeringen in zon en wind verlopen planmatig. Dus konden we al tien jaar geleden berekenen dat Nederland nu 50% van haar stroom uit zon en wind zou halen. In 2030 is dat 85%. Er is dan circa 60 GigaWatt aan opgesteld zon- en windvermogen in Nederland, bij een gemiddelde stroomvraag van circa 15 GW. U begrijpt, al bij een beetje zon en wind komt de elektriciteit in 2030 onze oren uit.”

Opinie

AuteurCoby van der Linde

Nieuwe sterren aan het firmament

Met de ontwikkelingen in Guyana en Suriname is een belangrijke bron toegevoegd aan de olieproductie in de Atlantische wereld, waar de VS en Brazilië ook belangrijke producenten zijn. Dit is volgens Coby van der Linde niet onbelangrijk in een geopolitiek verdeelde wereld. “De olie in het Guyana/Suriname-bassin draagt bij aan een lichtere olie mix in de Atlantische markt dan voorheen.”

Nieuws

Hoogmoed, wensdenken en opportunisme

In zijn nieuwe boek ‘Droomland’ analyseert en evolueert onderzoeker en publicist Remco de Boer het Nederlandse energie- en klimaatbeleid van de afgelopen decennia. De lezer blijft in verbijstering achter over zoveel overspannen ambities, onvervulde beloften, onrealistische plannen, gebrekkige kennis en kunde en het daaruit onvermijdelijk volgende zwabberbeleid.

Opinie

AuteurMatthijs Meijer van Putten

Opnieuw strijd tussen mijnbouw en natuur?

Het blijft voor Matthijs Meijer van Putten een pijnlijk feit dat de auto die onze steden vrijhoudt van giftige gassen, elders ter wereld voor schade zorgt. “De mensheid, vrees ik, kan niet meer in harmonie met de natuur leven. Mensen wel, maar de mensheid niet. Economie en industriële ontwikkeling zijn zo ver gekomen, dat het nu kiezen uit kwaden is.”

Opinie

AuteurJos Cozijnsen

Goed nieuws: klimaatdoel haalbaar

De Klimaattop in december 2023 - COP28 wordt gezien als het begin van het einde van het tijdperk van emissies van fossiele brandstoffen. Het akkoord roept op tot het stimuleren van klimaatactie vóór 2030 om de mondiale temperatuurgrens van 1,5°C binnen bereik te houden. Op COP30 in Brazilië in 2025 moeten partijen nationale plannen indienen die leidden tot net zero. Goed nieuws, meent Jos Cozijnsen, “want duurzame energie, afkoelen, CO2-verwijdering en de CO2-markt maken het klimaatdoel haalbaar.”

Nieuws

Waardevolle lessen van 25 jaar vrije elektriciteitsmarkt – deel 2

Op 25 mei 1999 werd de Nederlandse elektriciteitsmarkt geliberaliseerd. In eerste instantie kregen alleen grootverbruiker keuzevrijheid voor hun stroomleverancier, later ging de markt open voor kleinere bedrijven en consumenten. Dit jubileum vieren we met twee podcasts waarin we terugblikken op wat de vrije stroommarkt ons heeft opgeleverd, en waarin we ook vooruitkijken naar oplossingen voor de problemen van nu en de toekomst. In een tweedelige podcast blikt Noud Köper terug met hoofdrolspelers van die tijd. In deel 2 gaat Noud Köper in gesprek met drie hoofdrolspelers op die markt: Hans Grünfeld (directeur VEMW, grootverbruikers), Paul van Son (destijds handelshuis EnTrade / Essent Energy Trading, tevens oprichter van Europese handelaren vereniging EFET in 1999 en in 2023 ZETA (Zero Emissions Traders Alliance) en Bert den Ouden, oprichter van elektriciteitsbeurs APX en tegenwoordig directeur van het HyXchange waterstofbeursproject. Naast boeiende verhalen over de start van de stroommarkt klinken er ook veel kritische noten over de situatie van vandaag. Zoals op de energiepolitiek van de Europese Commissie die de vrije stroom- en gasmarkt in de weg staat en frustrerend is voor de snelle opbouw van een waterstofmarkt. Verder zijn er grote zorgen over de netcongestie, waardoor bedrijven onvoldoende kunnen verduurzamen, en de sterk gestegen kosten van het elektriciteitsnet waarmee Nederland opnieuw uit de pas loopt met het buitenland.

Opinie

AuteurJan Paul van Soest

Techniek en gedrag gaan hand in hand

Jan Paul van Soest daagt de critici van de PBL-studie Trajectverkenning Klimaatneutraal 2050 graag uit met een beleidsplan gedragssturing te komen dat de contramal is van de trajectverkenning. “Hoe krijg je de gedrags- en leefstijlveranderingen voor elkaar, en hoeveel emissiereducties zijn daarmee in welk tijdpad te behalen? En geef graag ook even aan hoe de volgens de klimaatwetenschap inmiddels onvermijdelijke ‘negatieve emissies’ - CO2-concentratie in de atmosfeer verlagen - via gedrags- en leefstijlveranderingen te realiseren zijn.”

Opinie

AuteurBert Tieben

Van wie is de zee?

De energietransitie vraagt goed nadenken over de inzet van de beschikbare ruimte in het collectieve domein zoals de Noordzee, stelt Bert Tieben. “Voorkomen moet worden dat de uitrol van windparken op zee wordt gezien als ‘privatisering’ van een collectief goed vanwege de industriële toepassing van hernieuwbare elektriciteit.

Nieuws

Waardevolle lessen van 25 jaar vrije elektriciteitsmarkt – deel 1

De Nederlandse vrije elektriciteitsmarkt bestaat 25 jaar. Op 25 mei 1999 vond de eerste fase van de energieliberalisering plaats, waarbij grootverbruikers de vrijheid kregen om te kiezen voor hun stroomleverancier. In deze podcast blikt Noud Köper terug met hoofdrolspelers van die tijd. Welke lessen hebben we geleerd die kunnen helpen om de huidige uitdagingen op de stroommarkt het hoofd te bieden? In deel 1 van de podcast komen de makers van de markt aan het woord: toenmalig DG Energie Noé van Hulst, oud-TenneT-COO Ben Voorhorst en Bert den Ouden, oprichter van de Amsterdamse elektriciteitsbeurs APX.

Podcast met energie!

Opinie, interviews, nieuws en achtergronden over de energietransitie.

Naar podcasts