Zoeken

Opinie

AuteurSible Schöne

Omvormers kunnen slimmer worden

Met moderne omvormers is veel meer mogelijk dan vaak wordt gedacht, stelt Sible Schöne. “Het wordt ook steeds belangrijker deze mogelijkheden te benutten, ook bij zon op dak. Niet alleen vanwege de toenemende congestie, ook omdat begrenzing van de capaciteit van omvormers in de toekomst nodig is voor een verdere groei van zon op dak. Een derde reden om te kijken naar de mogelijkheden van omvormers is dat de teruglevering van zonnestroom aan het net geld kan kosten.”

Opinie

AuteurMartien Visser

Vijf misverstanden (over energie)

Binnen de eigen woning of het eigen hekwerk zijn burgers en bedrijven primair zelf aan zet om energie te besparen en te verduurzamen. Geen sinecure en vaak kostbaar, weet Martien Visser. “Goed dat de overheid daarbij helpt. Echter, daarbuiten bepaalt de overheid het volledige spel. Beiden zitten aan elkaar vastgeklonken. In een complexe dynamische omgeving met een internationaal speelveld en voortdurend veranderende werkelijkheden, kansen en risico’s.”

Nieuws

Opslag cruciaal voor succesvolle energietransitie

Er moet meer vaart komen in de ontwikkeling van ondergrondse opslagfaciliteiten voor energie. De verwachte stijging in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon betekent dat er momenten zullen zijn van overproductie. Zonder effectieve opslagmethoden gaat deze overtollige energie verloren. Ondergrondse opslag biedt een oplossing, waarbij duurzame energie wordt omgezet in waterstof die kan worden opgeslagen in bijvoorbeeld zoutcavernes of lege gasvelden. Maar er moet ook worden nagedacht over de opslag van warmte en koude in de gebouwde omgeving. Dit stelden experts van Energie Beheer Nederland (EBN) tijdens de onlangs gehouden kick-off van Panorama Opslag, een project dat meer inzicht geeft in de mogelijkheden van opslag.

Opinie

AuteurJan Paul van Soest

Beleid bouwen op bullshit

We schrijven 2 juli 2024, de dag waarop in de ogen van Jan Paul van Soest een curieus kabinet aantreedt dat zijn bestaan baseert op een wonderlijk hoofdlijnenakkoord. “Elk van de vier partijen mag zijn eigen hobby’s uitoefenen, terwijl een non-interventiebeginsel de samenhang tussen die hobby’s minimaliseert en de chemie tussen bewindslieden blokkeert. Maar ja, het volk kende een extremistische autocraat 37 zetels toe, dan zijn er vreemde vogels in het landsbestuur te verwachten.”

Opinie

AuteurFrans Rooijers

Geen subsidie voor gas- en kolencentrales, maar nieuwe marktregels

Er is volgens Frans Rooijers een aangepast marktmodel nodig waarbij alle gebruikers van elektriciteit tijdens de goedkope uren met veel zon en wind, ook een bijdrage betalen voor de dure uren, door te betalen voor de 24-uurs beschikbaarheid. “Dus niet een subsidie waar wij als belastingbetaler allemaal voor opdraaien, maar een opslag per kWh om die dure, maar uiterst noodzakelijke regelbare centrales te kunnen aanschaffen. En dan natuurlijk CO2-vrij.”

Opinie

AuteurPieter Boot

Is het glas halfvol? Of staan we nog maar aan het begin?

De laatste weken verschenen er in Nederland en de ons omringende landen cijfers die sterk dalende broeikasgasemissies laten zien. Pieter Boot beschrijft wat we daarvan kunnen leren.

Nieuws

Netbeheerders staan voor een krankzinnige opgave

De algemeen directeur van Netbeheer Nederland, Dick Weiffenbach, waarschuwt in een gesprek met Anton Buijs dat de huidige netcongestie geen tijdelijk fenomeen is. “De mensen zullen er echt aan moeten wennen dat het nieuwe systeem, hoeveel geld je er ook tegenaan gooit, een ander karakter heeft dan het oude.”

Opinie

AuteurFrank van den Heuvel

Groep D: voetbal is energie, de hele energiemix in zes wedstrijden

We horen het deze weken veel en vaak: ‘Parijs is belangrijk’, ‘Parijs is cruciaal’, ‘Het succes van Parijs is het grote doel’. Kortom: de Olympische Spelen komen er aan. Frank van den Heuvel over de sporters in de wereld die zich opmaken voor het hoogtepunt van hun sportcarrière. “En zo is Parijs doel voor overheden, NGO’s, ondernemingen én sporters.”

Nieuws

NedZero werkt er hard aan dat de toekomst wél net-zero wordt

De windsector beleeft zware tijden. Tekorten aan grondstoffen, hoge investeringskosten en concurrentie uit China maken het lastig om de businesscase sluitend te krijgen. Jan Vos, voorzitter van NedZero, de Nederlandse vereniging voor windenergie, is niettemin optimistisch over de toekomst. “Windenergie blijft wereldwijd een gewild product.”

Podcast met energie!

Opinie, interviews, nieuws en achtergronden over de energietransitie.

Naar podcasts