Zoeken

Opinie

AuteurHans van Cleef

En dat is niet eerlijk!

Energie wordt duurder. Ook voor u. Dat stelt Hans van Cleef. “Blijvend compenseren is niet mogelijk, ook niet als de consument of kiezer direct geraakt wordt. En het Calimero-effect van ‘Zij zijn groot en ik is klein. Dat is niet eerlijk, o nee!’ omruilen voor het Robin Hood-principe ‘stelen van de rijken om te geven aan de armen?’ Klinkt nobel, maar is geen energie- maar inkomstenbeleid. Oók een interessant thema. Maar wel een hele andere discussie die mijns inziens, om dingen zuiver te houden, gescheiden moet blijven van het energiebeleid.”

Nieuws

Energiepodium Debate Night: Energiezekerheid

De afgelopen jaren hebben ingrijpende gebeurtenissen, zoals de Russische inval in Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis, onze kijk op energiezekerheid sterk veranderd. Deze gebeurtenissen hebben duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van energieafhankelijkheid van andere landen en hebben de wens tot zelfvoorzienendheid versterkt. Nederland, een van de meest energie-afhankelijke landen van de Europese Unie, staat voor de uitdaging om minder kwetsbaar te worden op energiegebied.

Opinie

AuteurMatthijs Meijer van Putten

In Europa: de aloude strijd tussen mijnbouw en milieu

Een heerlijke uitvinding, die elektrische auto, vindt Matthijs Meijer van Putten. “Rijdt er één door mijn straat, dan is het stil. De lucht blijft schoon. Ik ben gebrand op schone lucht na een sterfgeval aan kanker in mijn familie. Deze dierbare stierf niet aan vieze lucht, maar 238 duizend anderen wel. En dus willen we schoner rijden.”

Opinie

AuteurSible Schöne

Bewonersgroepen kunnen helpen bij aanpak congestie laagspanningsnet

De actieagenda netcongestie laagspanningsnetten van EZK laat volgens Sible Schöne zien dat de komende jaren ondanks forse investeringen in de laagspanningsnetten naar schatting 750.000 huishoudens langdurig te maken krijgen met uitval van de omvormers van hun zonnepanelen. “De netbeheerders verwachten bovendien dat door de groeiende stroomvraag zo’n 350.000 huishoudens problemen gaan krijgen, zoals knipperende lampen en apparaten die mogelijk beschadigd raken. En de schatting is dat zo’n 400.000 huishoudens te maken krijgen met een hoog risico op stroomstoringen.”

Nieuws

Energiepodium verwelkomt bp Nederland als nieuwe partner

Energiepodium verwelkomt bp Nederland als nieuwe samenwerkingspartner in 2024. Samen met hoofdpartner EBN en de andere samenwerkingspartners ElementNL en PwC steunt de onderneming Energiepodium met een financiële bijdrage en inhoudelijke inbreng.

Nieuws

Corné Boot (bp): ‘We moeten echt af van dat postzegeldenken’

Corné Boot staat sinds 1 augustus jl. aan het hoofd van bp Nederland. Zijn loopbaan voerde hem van de telecomsector, via Delta Netwerkbedrijf en het Duitse energiebedrijf E.ON/Uniper naar bp, waar hij sinds 2016 tevens actief is als head of Communications & External Affairs voor Nederland, België en Frankrijk. Energiepodium sprak met hem over bp’s strategie, het omgaan met maatschappelijke weerstand tegen de fossiele industrie, ook als die investeert in verduurzaming van de energie-economie, het ondernemingsklimaat, en de onzekere situatie die in Nederland is ontstaan door de verkiezingen en de formatie van een nieuw Kabinet. “Het helpt niet dat je straks een kabinet hebt dat zijn koers nog moet bepalen.”

Opinie

AuteurPieter Boot

Problemen met kernenergie in VK: ook voor Nederland opletten geblazen

Het Britse energie- en klimaatbeleid loopt vaak iets voor op dat van Nederland: liberalisering van de elektriciteitsmarkt, de eerste klimaatwet ter wereld met een gezaghebbende adviescommissie, uitstap uit kolen door beprijzing en regels. Het is ook een land met een lange traditie in en kennis van kernenergie, weet Pieter Boot. “En juist in het laatste stapelen de problemen zich op, op een manier die ook Nederland parten zou kunnen spelen.”

Energie in Cijfers

AuteurBarthold Schroot

De importkloof – een simpel beeld, maar een moeilijker verhaal

Een kleine vier jaar geleden bedacht Barthold Schroot een eenvoudig beeld van één aspect van de Nederlandse energietransitie, namelijk de ontwikkeling van de hoeveelheid primaire energie die we in ons land zelf kunnen winnen. Het was de tijd kort na de totstandkoming van het Klimaatakkoord. “Duidelijk werd dat het beleid sterk zou gaan leunen op energiewinning uit zon en vooral wind, met onder andere het voornemen voor zo’n 70 GW aan vermogen wind-op-zee. Tegelijkertijd was duidelijk dat het Groningen gasveld gesloten zou gaan worden. Daarmee zou in een rap tempo de tot voor kort hoge binnenlandse gaswinning gedecimeerd gaan worden.”

Opinie

AuteurMartien Visser

Wie haast heeft, kiest blauw

Snelle introductie van blauwe waterstof jaagt volgens Martien Visser de innovatie aan. “Dat is belangrijk, want er moet nog veel ontwikkeld worden. De hele wereld kan daarvan profiteren. Blauwe waterstof biedt ons tevens de kans het elektriciteitssysteem in 2035 CO2-vrij te maken. Dat is thans een kansloze missie. Het belangrijkste argument is echter dat blauwe waterstof de mogelijkheid biedt meer maakindustrie in de EU te behouden zonder dat daarvoor de CO2-reductie ambitie te zeer hoeft te verwateren.”

Podcast met energie!

Opinie, interviews, nieuws en achtergronden over de energietransitie.

Naar podcasts