Zoeken

Elektrisch rijden biedt volop kansen

Achtergrond

Reductie van 55% in EU beter haalbaar met internationale steun en credits.

Ondanks dat Nederland het eigen klimaatdoel van 49% reductie van broeikasgas niet haalt, zet Rutte op de klimaattop in Madrid in op 55% reductie in Europa. En dat lijkt een realistisch bod.

Achtergrond

Gas blijft, maar prijs stijgt

Aardgas blijft onmisbaar, maar wordt duurder. Energiepodium duidt de toekomst.

Achtergrond

Schaatsen en zwemmen met minder gas

Het IJsstadion in Thialf en zwembad Boerhaave kiezen voor all-electric en laten het gas los. Energiepodium nam een kijkje

Achtergrond

Groen gas biedt jonge sector kansen in Zeeland

Maak kennis met de nieuwe groengasinstallatie van Aben Green Energy. Deze kan straks jaarlijks 18 miljoen m³ groen gas produceren.

Achtergrond

Lex Hoogduin: ‘Nationale CO2-heffing levert niets op’

De nationale CO2-heffing lost niks op. Zet in op Europese samenwerking, klimaatadaptatie en kernenergie stelt hoogleraar economie Lex Hoogduin.

Achtergrond

Pampus redt zichzelf, wat leert de rest hiervan?

Zon en wind houden straks forteiland Pampus duurzaam zelfvoorzienend. Wat kunnen wij van dit UNESCO-erfgoed leren?

Achtergrond

Zo komt aardwarmtesector uit de startblokken

In Nederland zit geothermie in de lift. Er komen honderden aardwarmteputten bij. Lees hier hoe aardwarmte uit de startblokken komt.

Achtergrond

Tjerk Wagenaar: ‘Hoogste tijd voor energiecommissarissen’

Laat het kabinet energie-commissarissen benoemen die de energietransitie aansturen. Zet in op een gerichte vermindering van CO2-uitstoot tot 2050 in plaats van te focussen op 2030. Dit betoogt Tjerk Wagenaar, die als voorzitter van de industrietafel Noordzee Kanaal Gebied de verduurzamingsplannen voor deze regio coördineerde. Volgens hem heeft de industrie genoeg in huis om de transitie te laten slagen.

Achtergrond

Duurzame koers politiek verschilt per provincie

De duurzame plannen van de grote politieke partijen verschillen sterk per provincie. Ook staat de regionale koers soms haaks op de landelijke partijlijn. Dit blijkt uit een analyse van de provinciale partijprogramma’s door Energiepodium.nl. Volgens hoogleraar Bestuurskunde Jouke de Vries ontbreekt een systematische beleidsanalyse en wordt er niet goed nagedacht over de gevolgen van bepaalde keuzes.

Achtergrond

‘Waarom zetten we de hele stad Groningen niet op waterstof?’

“Het Klimaatakkoord leest vooral als een groot aantal losse voorstellen waarmee iedereen die aan tafel zat thuis kon komen”, stelt dr. Martien Visser, spraakmakend energiedeskundige en columnist van Energiepodium. Hij fileert in dit interview dat Anton Buijs afnam het Nederlandse energie- en klimaatbeleid.

Achtergrond

Afval voorkomen is voor klimaat beter dan afval verbranden

Martien Visser: We willen in 2030 de kolencentrales sluiten. Zouden we niet evenzo moeten aansturen op sluiting van de afvalcentrales?

Achtergrond

Olieprijs wacht op uitkomst aankomende G20 en OPEC vergadering

Hans van Cleef: Opnieuw zal een hoofdrol zijn weggelegd voor Trump