Zoeken

Ambitieuze Green Deal biedt kansen, maar is niet gratis

Achtergrond

Tjerk Wagenaar: ‘Hoogste tijd voor energiecommissarissen’

Laat het kabinet energie-commissarissen benoemen die de energietransitie aansturen. Zet in op een gerichte vermindering van CO2-uitstoot tot 2050 in plaats van te focussen op 2030. Dit betoogt Tjerk Wagenaar, die als voorzitter van de industrietafel Noordzee Kanaal Gebied de verduurzamingsplannen voor deze regio coördineerde. Volgens hem heeft de industrie genoeg in huis om de transitie te laten slagen.

Achtergrond

Professor Machiel Mulder: Groene waterstof is te duur

Er wordt veel gepraat over waterstof, maar zelden over de economische voorwaarden. Daarom sprak Anton Buijs met Machiel Mulder.

Achtergrond

Duurzame koers politiek verschilt per provincie

De duurzame plannen van de grote politieke partijen verschillen sterk per provincie. Ook staat de regionale koers soms haaks op de landelijke partijlijn. Dit blijkt uit een analyse van de provinciale partijprogramma’s door Energiepodium.nl. Volgens hoogleraar Bestuurskunde Jouke de Vries ontbreekt een systematische beleidsanalyse en wordt er niet goed nagedacht over de gevolgen van bepaalde keuzes.

Achtergrond

AuteurRedactie

Analyse met Jouke de Vries: Provincies willen duurzame energie, maar zijn verdeeld over de vraag hoe

Energiepodium.nl analyseerde de provinciale verkiezingsprogramma’s en ontdekte dat zonneweides en windenergie op steun kunnen rekenen mits burgers actief worden betrokken. Bestuurskundige Jouke de Vries (recent benoemd als bestuursvoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen) waarschuwt dat er meer nodig is dan politieke idealen en draagvlak om de energietransitie te laten slagen. De bikkelharde realiteit stuurt volgens de bestuurskundige uiteindelijk besluitvorming inzake de energietransitie aan.

Achtergrond

‘Waarom zetten we de hele stad Groningen niet op waterstof?’

“Het Klimaatakkoord leest vooral als een groot aantal losse voorstellen waarmee iedereen die aan tafel zat thuis kon komen”, stelt dr. Martien Visser, spraakmakend energiedeskundige en columnist van Energiepodium. Hij fileert in dit interview dat Anton Buijs afnam het Nederlandse energie- en klimaatbeleid.

Achtergrond

Afval voorkomen is voor klimaat beter dan afval verbranden

Martien Visser: We willen in 2030 de kolencentrales sluiten. Zouden we niet evenzo moeten aansturen op sluiting van de afvalcentrales?

Achtergrond

Olieprijs wacht op uitkomst aankomende G20 en OPEC vergadering

Hans van Cleef: Opnieuw zal een hoofdrol zijn weggelegd voor Trump

Achtergrond

Elektrische auto als middel tegen balans-hoofdpijn

Sanne van Keulen over schoon elektrisch rijden met minder kosten, en een gebalanceerd elektriciteitsnet

Achtergrond

Hulp EU voor ons klimaatbeleid essentieel maar nog ongewis

Pieter Boot over dat bij alle aandacht voor de PBL-analyse van het Klimaatakkoord-voorstel de Europese dimensie ten onrechte buiten beschouwing blijft.

Achtergrond

Op weg naar krappere oliemarkten

Jilles van den Beukel en Lucia van Geuns over de vraag of Nederland en Europa wel zijn voorbereid op krappere oliemarkten en hogere olieprijzen voorafgaand aan peak oil demand

Achtergrond

Nog veel huiswerk te doen aan Klimaattafels

Coby van der Linde: "De energietransitie is dynamisch en nauwelijks voorspelbaar"

Achtergrond

Energievooruitgang dankzij een vleugje idealisme

Slimme ramenfabrikant PHYSEE werkt toe naar stroomopwekkend glas