Zoeken

Aandeel hernieuwbare energie drie jaar nauwelijks gegroeid

Biomassa grootste bron

De afgelopen drie jaar is het aandeel duurzame energie in Nederland nauwelijks gegroeid. Volgens het CBS groeide het percentage groene energie in het eindverbruik van 2003 tot en met 2009 met 0,4 procent per jaar. Daarna daalde het groeitempo tot gemiddeld 0,1 procentpunt per jaar. 4,4 procent van al het energieverbruik is duurzaam. In 2020 moet het aandeel duurzaam volgens het Regeerakkoord op 16 procent liggen.

Biomassa grootste bron
Bijna driekwart van alle hernieuwbare energie komt uit biomassa. Het gaat hierbij onder andere om het produceren van elektriciteit en warmte in afvalverbrandingsinstallaties, het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales en het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer. In 2012 nam de energieproductie uit afvalverbrandingsinstallaties toe. Het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales nam daarentegen af.

Windenergie levert een kleine 20 procent van de hernieuwbare energie. Overige bronnen van hernieuwbare energie zijn zonnestraling, waterkracht, bodemenergie en buitenluchtwarmte. De gezamenlijke bijdrage van deze bronnen is ongeveer 8 procent.

Hernieuwbare energie, eindverbruik naar toepassing

Hernieuwbare energie, eindverbruik naar bron

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium