Zoeken

Aanpassingen ETS leiden tot 0 emissies vóór 2040

Auteur

Jos Cozijnsen

Het aangescherpte en uitgebreide CO2-handelssysteem ETS is onderdeel van het zogenoemde ‘Fit for 55’ pakket en helpt het totale CO2-doel van 55% reductie in 2030 halen (neergelegd in de Europese Klimaatwet). Verheugend nieuws vindt Jos Cozijnsen. “Bij volledige uitvoering komt de EU nu al op -57% in 2030. Bij de huidige discussie rondom fossiele subsidie wordt over het hoofd gezien dat de fossiele sectoren de CO2-doelen al halen.”

Het Europese CO2-handelssysteem (ETS) staat alweer een paar jaar op de radar van CEO’s. De aanpak van het overschot aan emissierechten en de CO2 forward prijscurve dwingt ze tot CO2-reducerende investeringen. Maar ook de ambitie van het ETS om de EU sneller naar net zero te brengen gaat bewaarheid worden. De aankomende aanscherping brengt de totale CO2-emissies van de meer dan 10.000 deelnemers al naar 0 in 2039. Na formeel akkoord van alle partijen en plenaire stemming van het Europees Parlement wordt de wetgeving definitief. Zie legal text.

Een overzicht van de recente aanscherpingen en uitbreidingen.

Aanscherpingen ETS-1

Afbeelding1
Afbeelding2

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen is Carbon Specialist bij de Climate Neutral Group. Op Twitter is hij actief onder @timbales