Zoeken

Bas Eickhout Blindelings miljarden geïnvesteerd in gasrotonde

Auteur

Van Nistelrooij versus Eickhout

Reactie Lambert van Nistelrooij: "Nederland moet rol blijven spelen in West-Europese groeimarkt gas"

Column Bas Eickhout: "Blindelings miljarden geïnvesteerd in gasrotonde"

Beste Lambert,

Vorige maand heeft de Algemene Rekenkamer felle kritiek geuit op de ambities van het kabinet om van Nederland de ‘gasrotonde' van Europa te maken. De Nederlandse regering heeft blindelings miljarden geïnvesteerd in de wens om van Nederland een internationaal gasknooppunt te maken. Het publieke belang van deze mega-investeringen? Dat deed er even niet toe. Ook was het niet nodig om te onderzoeken of dit, economisch gezien, wel zo´n goed idee is. Het was klinkklaar duidelijk dat wij de doorvoorhaven zouden zijn voor gas aan de rest van Europa. Onze eigen gasreserves mogen opraken, maar de ontwikkeling van Nederland als grote gasrotonde stond buiten kijf.

Inmiddels heeft staatsbedrijf Gasunie bijna twee miljard euro moeten afschrijven op de aankoop van een deel van het Duitse gasnet. Acht miljard euro zal Nederland tot 2014 investeren in de niet onderbouwde gasrotonde-strategie. Weggegooid geld? Volgens het rapport van de Rekenkamer is van tevoren niet onderzocht of we deze vraag met ‘ja' of ‘nee' kunnen beantwoorden.

Nederland wil internationaal een speler van betekenis zijn, maar zonder coördinatie en samenwerking met onze buren gaat het fout. Nederland kan geen gasrotonde van Europa zijn, als Duitsland daar ook op inzet, en het Verenigd Koninkrijk ook. Europees energiebeleid is dus niet alleen cruciaal om tot een duurzame energievoorziening te komen, het is ook noodzakelijk voor onze eigen energiestrategie en concurrentiepositie. De ‘Nederland-in-z´n-uppie-tegen-de-rest-van-de-wereld' mentaliteit kan ons miljarden aan misinvesteringen kosten. Vind jij ook niet dat energiebeleid veel meer Europees gecoördineerd en bepaald moet worden Lambert? Zodat we niet straks met vijf gasrotondes in Europa eindigen?

Met vriendelijke groet,

Bas Eickhout

Reactie Lambert van Nistelrooij: "Nederland moet rol blijven spelen in West-Europese groeimarkt gas"

Beste Bas,

Je uit heel wat kritiek, maar je argumenten snijden geen hout omdat je je helaas niet bij de feiten houdt. Volgens mij zou het goed zijn als ik het een en ander eens voor je op een rijtje zet.

Allereerst, het is zeker niet de Nederlandse overheid die miljarden investeert in de fysieke infrastructuur van de gasrotonde, dit zijn de marktpartijen. Daarbij natuurlijk ook de staatsdeelnemingen EBN en Gasunie, waarvan de laatste overigens ieder jaar - met uitzondering van 2011 - 300 miljoen euro aan dividend in het laatje brengt. Daarnaast maak je net als de Rekenkamer de fout om het gasrotondebeleid en de investeringen van Gasunie op één hoop te gooien. Hier dient echt een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds wettelijke taken, waarmee publieke belangen gediend worden, en de op meerjarige contracten gebaseerde commerciële investeringen anderzijds. Ten slotte ga je enkel in op één aspect van de gasrotonde, te weten de fysieke infrastructuur. Waarom geen aandacht voor bijvoorbeeld het bevorderen van de marktwerking of het versterken van de kennisinfrastructuur? Moeten we niet kijken naar het gehele palet aan activiteiten dat ertoe moet leiden dat het economisch potentieel van de gasrotonde wordt gewaarborgd?

Dan mijn kijk op de gasrotonde ambities. Ik steun het beleid van minister Verhagen. We moeten ook wel als we in tijden van een groeiende vraag naar gas een rol willen blijven spelen in de Noordwest-Europese markt. En we doen het al goed. Kijk maar eens naar de handelsplaats voor gas, de Title Transfer Facility (TTF), die dé graadmeter voor het succes van de gasrotonde is en binnenkort de grootste van de EU is. Kijk ook eens naar de voordelen van investeringen in de Duitse netten. Zo wordt het in Duitsland ontwikkelde concept ‘power2gas', waarbij overvloedige windenergie om wordt gezet, nu ook door Gasunie gebruikt. Ook biedt het Duitse net een aansluiting op de doorvoerroutes vanuit Noorwegen en Rusland.

Jouw voorstel voor 'meer Europa' op dit punt kan ik niet steunen. Er vindt al ongelooflijk veel coördinatie plaats, zodat interconnecties worden gerealiseerd en regels worden geharmoniseerd. Bovendien, de energiemix is en blijft een nationale aangelegenheid. Of zou jij willen dat een Europese meerderheid Nederland een mix van kolen en nucleair oplegt? Dat lijkt me niet. Je moet leren niet elk probleem te Europeaniseren. De EU moet zeker haar taken waarmaken, maar gezonde nationale ambities niet beteugelen.

Misschien goed om daar eens over na te denken tijdens het zomerreces. Tot in september!

Met vriendelijke groet,

Lambert van Nistelrooij

Bas Eickhout en Lambert van Nistelrooij zijn Europarlementariërs voor CDA en GroenLinks

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.