Zoeken

Bedrijven staan achter het emissiehandelssysteem

Auteur

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen: "Men heeft er last van, maar ziet zeker ook kansen"

In het Energieakkoord is afgesproken dat het echt anders moet met CO2-handel. De politieke druk om de CO2-prijs te verhogen neemt toe. Toch is het draagvlak onder bedrijven voor het CO2-handelssysteem (ETS) groot.

Dat blijkt uit een steekproef die ik de afgelopen maanden in opdracht van de Nederlandse Emissieautoriteit hield onder 12 bedrijven die onder CO2-handel vallen, samen goed voor bijna 50% van de Nederlandse emissies onder het systeem. Het wordt bovendien bevestigd door de recente enquête van Thomson Reuters onder bedrijven en van de International Emissions Trading Association (IETA) onder hun leden.

Uit de steekproef blijkt dat bedrijven positiever zijn over het emissiehandelssysteem dan in het algemeen wordt gedacht. Men houdt er rekening mee, heeft er last van, maar ziet zeker ook kansen. Het ETS heeft in ieder geval effect en bedrijven vinden dat het bijdraagt aan het halen van de afgesproken CO2-doelen.
““Opvallend is dat de hoogte van de CO2-prijs er volgens de bedrijven niet veel toe doet””

Op de vraag of men vindt dat het ETS bijdraagt aan het halen van CO2-doelen, reducties en innovatie in het eigen bedrijf, beantwoordt bijna iedereen bevestigend. Er is twijfel of emissiehandel het meest efficiënte instrument is met het huidige prijsniveau, maar men weet ook geen beter instrument. Ook uit de onderzoeken van Thomson Reuters (66%: beste instrument) en IETA (88% : effectief instrument) komt naar voren dat men ETS het belangrijkste instrument voor CO2-reducties vindt.

Opvallend is ook dat huidige hoogte van de CO2-prijs, die in het verleden hoger was en nu laag, er volgens de bedrijven niet veel toe doet. Men houdt toch al als bedrijf rekening met CO2-reducties, of men ziet de CO2-prijs gewoon als bijkomende kosten van energie. Een deel van de respondenten vindt de huidige CO2-prijs echt te laag ('gat met euro 40 te groot'); een klein deel vindt hem nu al te hoog.

Een eerdere Duitse studie kwam met vergelijkbare resultaten. Bedrijven zijn door het ETS en CO2-monitoring meer bewust van klimaatbeleid. Ze denken na over CO2-reducties, ook al is de CO2-prijs laag. Duidelijk is ook dat bedrijven in de gaten houden hoe de CO2-prijs zich op de langere termijn ontwikkelt. Uit de IETA-studie blijkt dat bedrijven 29 Euro al een CO2-prijs vinden die innovatie stimuleert.

Bij mijn steekproef zijn een paar kanttekeningen te plaatsen. Onbekend is natuurlijk of de steun vanuit bedrijven ook zo positief zou zijn bij een hogere CO2-prijs. Ook verschilt de visie wellicht tussen de verschillende sectoren die onder het ETS vallen. Zoveel blijkt ook uit het Thomson Reuters onderzoek: volgens staal- en chemiebedrijven draagt het ETS bij aan concurrentieverstoring. De rest van de industrie en energiesector vindt dat minder het geval.

Winston Churchill zei ooit: "It has been said that democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried." Hetzelfde geldt voor emissiehandel. Er is veel kritiek, maar het draagvlak is groot en het effect positief. Het verder verbeteren van het systeem is een lange en moeilijke klus. Het is ook de beste optie die we hebben.

Jos Cozijnsen is zelfstandig adviseur emissierechten. Meer informatie over hem vindt u op www.emissierechten.nl. Op Twitter is hij actief onder @timbales.

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen is Carbon Specialist bij de Climate Neutral Group. Op Twitter is hij actief onder @timbales