Zoeken

Behoed Europese energiemarkt voor solistische landen

"Capaciteitsmechanismen staan Europese markt in de weg"

De voorzitster van de hoofddirectie van het Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft (BDEW) Hildegard Müller is van mening dat er hard moet worden gewerkt aan een geïntegreerde Europese energiebinnenmarkt. In enkele lidstaten zijn volgens haar trends in tegenovergestelde richting waarneembaar.

Inefficiënt

Een Europese energiemarkt is nog ver weg, stelt Müller. "Zolang lidstaten nationale energieautarkie nastreven, er staatsinvloed wordt uitgeoefend op groothandels- en eindgebruikersprijzen en een land als Groot-Brittannië zijn eigen weg kiest bij het vaststellen van CO2-prijzen, gaat het de verkeerde kant op. Op deze manier verspelen we in Europa aanzienlijke efficiencyvoordelen en kostenreducties. "

Met name over de invoering van nationale capaciteitsmechanismen, die in een aantal Europese lidstaten ter discussie staan, is ze kritisch. Met de capaciteitsmechanismen worden stroomproducenten niet alleen betaald voor de elektriciteit, maar ook voor het beschikbaar houden van hun productiecapaciteit. "Capaciteitsmechanismen zijn strijdig met het doel van een geïntegreerde Europese energiebinnenmarkt."

Het wezenlijke probleem is volgens Müller dat er weliswaar een binnenmarkt voor stroom is, maar dat de lidstaten zelf verantwoordelijk zijn voor de leveringszekerheid. Die proberen door invoering van capaciteitsmechanismen productiecapaciteit in eigen land te houden. Het gevaar ontstaat dat het overschot in eigen land ook in het buurland bepaalde installaties onrendabel kan maken. In Europese landen als Zweden, Finland, Ierland, Spanje en Griekenland ontstaan verschillende instrumenten voor het garanderen van de leveringszekerheid. In Frankrijk en Groot-Brittannië worden gelijksoortige wetten uitgewerkt.

Capaciteitsmechanismen mogen er volgens Müller niet toe leiden dat nationale markten afgeschermd worden of dat nadelen voor buurlanden onstaan. "Voor een functionerende binnenmarkt krijgen grensoverschrijdende oplossingen altijd de voorkeur boven nationale interventies. Komende zomer worden richtlijnen van de Europese Commissie voor de nationale capaciteitsmechanismen verwacht. Hierbij gaat het aanvankelijk om de compatibiliteit van mogelijke nationale mechanismen met de Europese binnenmarkt."

"Stroomlijn groene subsidies van Europese landen"

Harmonisering van de subsidiewetgeving op groene energie is een ander belangrijk doel voor Müller: "Europa kent nu 27 subsidiesystemen voor groene energie, voor iedere lidstaat één. Het is zonneklaar dat één Europees subsidiesysteem veel efficiënter zou zijn. We moeten ons serieus bezig houden met de manier waarop we zo`n integratie realiseren. Wanneer een Duits Erneuerbaren Energieen Gesetz (EEG) zijn grenzen bereikt, kan een Europese harmonisatie nieuwe perspectieven bieden voor een duurzame, kostenefficiënte en gegarandeerde energieverzorging in heel Europa."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium