Zoeken

Bijna energie-neutrale nieuwbouw (BENG): gemiste klapper

Auteur

Wilma Berends

Nieuwe duurzaamheidseisen voor nieuwbouw (BENG) zijn volgens Wilma Berends niet ambitieus genoeg. Zij roept op om de lat hoger te leggen zodat koplopers in de bouw worden beloond en achterlopers extra stappen maken om bij te blijven.

Je zou denken dat het volmaakt duidelijk is dat we nieuwe woningen zo duurzaam mogelijk moeten bouwen. Zeker als we plannen hebben om veel nieuwe woningen te realiseren en bezig zijn met een update van de bouwregelgeving. Niets is minder waar. De voorgestelde eisen voor nieuwbouw (BENG) zijn helemaal niet streng. Goede isolatie is niet verplicht, waardoor ook bij nieuwe woningen teveel warmte verloren zal gaan. Ook worden zonnepanelen of zonneboilers op daken niet verplicht. Hier worden grote kansen gemist op verduurzamingsstappen.

BENG staat voor bijna energie-neutrale nieuwbouw en gaat over de nieuwe eisen die in Nederland vanaf 2020 gaan gelden bij vergunningen voor nieuwbouw van woningen en andere gebouwen. De overheid is van plan om deze nieuwe eisen op te nemen in het Bouwbesluit. BENG bestaat uit 3 delen: een voor de maximale energievraag, een voor het verbruik van primaire fossiele energie en een voor het aandeel hernieuwbare energie.

Momenteel is de internetconsultatie voor BENG open. Tot 2 maart 2019 kan er gereageerd worden op de voorstellen middels een internetconsultatie. Natuur & Milieu deed dat reeds. Onze bezwaren spitsen zich toe op de eis voor maximale energievraag (BENG1) en op de eis voor het aandeel hernieuwbaar (BENG3).

“Voorkom onnodig hoge energierekeningen in nieuwbouw”

De bedoeling is dat nieuwe woningen goed zijn geïsoleerd en dus met weinig energie warm te houden zijn in de winter. Het voorstel is om bij nieuwe woningen de energievraag te beperken tot maximaal 70 kwh/m2 (BENG1). Er worden nu al woningen gebouwd met een veel lagere energievraag. Koplopers worden niet beloond voor hun innovaties. Achterlopers worden niet of nauwelijks geprikkeld om te verduurzamen en kunnen doorgaan met het bouwen van onduurzame woningen tegen lage kosten. Bewoners van die nieuwe woningen worden straks geconfronteerd met een energierekening die onnodig hoog is. Ik denk dat het beter kan en dat BENG1 verlaagd kan worden tot 40 of 50 kwh/m2. Dan hebben we een klapper voor duurzaamheid.

Ook zou het goed zijn om bij nieuwbouw kansen te pakken om de opwek van hernieuwbare energie te verplichten. Het voorstel is om minimaal 40%-50% hernieuwbare energie te eisen bij nieuwbouw (BENG3). Niet bepaald ambitieus. Wat ik echt mis is een eis die ontwerpers, ontwikkelaars en architecten dwingt tot het bouwen van zonnedaken. Daken waarbij de zonnepanelen of de zonneboiler mee worden ontworpen. Zodat de bewoner zijn eigen zonne-energie kan gebruiken, de daken er goed uitzien en de opwek van duurzame energie harder groeit. Ik denk dat bij nieuwbouw zonne-energie op alle geschikte daken verplicht moet worden. Dat zou een tweede klapper zijn voor duurzaamheid.

De voorstellen voor BENG zijn nog niet ambitieus. Ons kabinet heeft andere prioriteiten. Dat is echt jammer, vooral omdat de sector veelal de goedkoopste weg kiest om aanbestedingen te winnen waarbij lage kosten vaak doorslaggevend zijn. En die woningen staan vervolgens honderd jaar of meer energie te verspillen. Er komen kritische reacties binnen op de consultatie. Tijdens AO Energiebesparing op 21 februari jl. stelden diverse Kamerleden kritische vragen aan de minister. Ik hoop dat de minister haar voorstellen aanscherpt en van BENG toch een klapper voor duurzaamheid maakt. Dat kan!

Wilma Berends is Programmaleider Energie in de gebouwde omgeving Natuur & Milieu. Op twitter is zij actief onder @Wilma_Berends

Wilma Berends

Wilma Berends is Programmaleider Energie in de gebouwde omgeving Natuur & Milieu. Op twitter is zij actief onder @Wilma_Berends