Zoeken

Biobrandstof gaat stroom, transport en luchtvaart verduurzamen

Marcel Wubbolts, CTO Koninklijke DSM te gast bij Watt Nu?

Marcel Wubbolts is Chief Technology Officer van Koninklijke DSM. Op zondag 5 mei was hij te gast in Watt Nu?. Watt Nu? is de enige talkshow over energie in Nederland. Wubbolts maakte in het kader van dat programma een scenario voor de energietoekomst van Nederland.

Welke titel zou u uw scenario van het Energietransitiemodel willen meegeven en waarom juist die titel?

"Neem de juiste stappen, doe dat efficiënt, en begin vandaag!"

Hoe omschrijft u de door u gewilde energiemix van de toekomst?

"Mijn hernieuwbare energiemix van de toekomst is onderdeel van de transitie naar een circulaire economie, waar goederen en diensten op een duurzame manier worden geproduceerd en gebruikt. Een economie die waarde creëert op alle drie dimensies; people, planet en profit. De verwachte stijging in vraag naar energie en de daaraan gerelateerde stijging van CO2-uitstoot is niet duurzaam. De alternatieve energiemix moet concurrerend zijn. Hij bevat zonne-energie, wind, hydro en biomassa. Zo kunnen we kolen vervangen door gas en biomassa (na bioraffinage). Ook moeten we cellulosesuikers uit landbouwresiduen omzetten in biodiesel en bio-ethanol."

Hoe heeft u uw afweging tussen zaken als CO2-reductie, kosten en het percentage hernieuwbare energie gemaakt?

"Door het verbeteren van efficiëntie van het huidige aanbod, door gedragsverandering te stimuleren en door het implementeren van nieuwe technische oplossingen."

Heeft de simulatie met het Energietransitiemodel u nieuwe inzichten gegeven? Zo ja, welke?

"Ja. Als we aan de juiste knoppen draaien en meerdere opties tegelijk aanzetten zou het mogelijk kunnen zijn om de klimaatdoelstellingen in Nederland en daarbuiten te halen."

Welke rol gaan biogrondstoffen spelen in de energievoorziening in Nederland en in de wereld tegen 2030?

"Windenergie en met name fotovoltaïsche zonnepanelen zullen een grote vlucht nemen. Zij kunnen de elektrische energiebehoefte voor een belangrijk deel opvangen. Maar we moeten het opslagprobleem nog wel oplossen. Biogrondstoffen zijn niet piekgevoelig en worden daarom van belang worden om een stabiele elektriciteitsvoorziening te bewerkstelligen. Daarnaast zullen op cellulose gebaseerde biobrandstoffen gebruikt worden voor de energievoorziening van auto's, vliegtuigen en vrachtwagens. Zij moeten aardolie en oliederivaten vervangen. Elektrische aandrijving is voor vlieg- en vrachtverkeer geen alternatief. Door raffinage van biomassa reststromen uit de landbouw is het mogelijk om op een akker zowel voedsel als grondstoffen voor energie en chemie te produceren."

Op zondag 5 mei om 13:30 uur wordt de aflevering van Watt Nu? met Marcel Wubbolts uitgezonden op RTL 7. Hij gaat met Tom van der Lee, directeur campagnes van Oxfam Novib, in discussie over alternatieve energiebronnen waaronder schaliegas. Het ‘groene geweten' bij deze uitzending is professor Pier Vellinga. De presentatie ligt in handen van Joris Putman. Voor meer informatie: www.wattnu.nl.

Foto: Patricia Börger

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium