Zoeken

Burger schat Nederlands verbruik te groen in

88 procent van burgers wil meer duurzame energie

#energiepodium

Nederlanders hebben een slecht beeld van het landelijke energieverbruik. Het aandeel van groene energie en kernenergie wordt veel te hoog ingeschat, terwijl het belang van de grootste Nederlandse energiebron, aardgas, maar liefst tweemaal te laag wordt geraamd (23 procent tegen 47 procent in werkelijkheid). Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van GasTerra is uitgevoerd door Quintel Intelligence en Blauw Research. Aan het onderzoek deden ruim 1.000 burgers, 500 scholieren en 500 studenten mee.

Het volledige onderzoek kan hier worden gedownload.

Schoner dan het is

Nederlanders ramen het percentage kernenergie op 13 procent, windenergie op 12 procent, zonne-energie op 10 procent en waterkracht op 6 procent. De werkelijkheid is dat deze vier energievormen samen minder dan 1 procent van onze energie produceren.

Ook bij aardolie zit de gemiddelde Hollander er flink naast (21 procent tegen 37 procent in werkelijkheid). Het percentage kolen (10 procent) stemt wel overeen met de werkelijkheid. Tot slot wordt biomassa/biogas nog iets te hoog ingeschat (6 procent tegen 4 procent in werkelijkheid).


Zorgen
Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederland zich zorgen maakt over verschillende zaken rond de energievoorziening. Zo vindt 88 procent van de respondenten dat er meer gebruik moet worden gemaakt van duurzame energie, verwacht 74 procent dat het energieverbruik in 2030 zal zijn toegenomen, denkt 70 procent dat het klimaat verandert door toedoen van de mens en denkt 17 procent dat er over 50 jaar onvoldoende energie beschikbaar is.

De onderstaande grafieken laten de uitkomsten van het onderzoek zien (de getallen zijn afgerond).

Volg ons op Twitter: @energiepodium