Zoeken

China kan de rest van de wereld niet laten lijden

Ming Sung, Clean Air Task Force, adviseert Chinese bedrijven over tegengaan milieuvervuiling

"Als je de winning van schaliegas niet goed aanpakt, kan er een methaanvervuiling optreden die tot wel 25 maal ernstiger is voor het klimaat dan bij het gebruik van steenkool", stelt Ming Sung, in Beijing gedetacheerd door de Clean Air Task Force. Door bedrijven te adviseren over hoe ze milieuvervuiling kunnen tegengaan, probeert de organisatie dit te voorkomen.

De Clean Air Task Force (CATF) is een in Amerika gevestigde non-gouvernementele organisatie die zich richt op klimaatverandering, en die uiteenlopende instanties bij elkaar brengt om tot een schonere lucht te komen. Opmerkelijk genoeg is de CATF actief in verschillende steden in de Verenigde Staten, maar in slechts één andere stad buiten de Amerikaanse grenzen: Beijing.

"Hier is veel werk te doen, en luchtvervuiling stopt ook niet bij de grenzen", verklaart Ming Sung, zelf geboren in de communistische volksrepubliek. "China kan de rest van de wereld niet laten lijden, en wil dat ook niet. Daarom wordt er veel gedaan om de vervuiling die vooral van steenkool komt, te beperken."

Daar helpt de CATF bij. Door technologische hulp te bieden aan de Chinese autoriteiten bijvoorbeeld, of aan multinationals in het Aziatische land. "Ik richt me vooral op business-to-business, maar in dit land kom je hoe dan ook niet ver zonder toestemming van de overheid. Daarom werk ik ook nauw samen met hoge officials."

Om vertegenwoordiger van de CATF te zijn in China, moest Ming Sung ook formeel toestemming krijgen. Alleen, dat botst met het standpunt van de organisatie dat er volledig onafhankelijk gewerkt moet worden en er geen enkele binding mag zijn, ook niet met een overheid.

"Gelukkig is er voor ons een uitzondering gemaakt, en dat geeft aan dat onze hulp waardevol is. Sinds er een nieuwe overheid aan de macht is, is er een omslag in denken ontstaan. China wil alles aangrijpen om tot een schoner milieu te komen. Ik werk hier nu zo'n vijf jaar voor de CATF, en hoewel alles tijd nodig heeft, gebeurt er al heel veel."

Ook de grote Chinese energiemultinationals zijn zeer welwillend, stelt hij. Zo is er voor de Huaneng Group, een van de grootste en meest toonaangevende energiereuzen ter wereld, een programma voor technologie van ‘schone kool' opgezet, om minder CO2-vervuiling te krijgen. Verder worden ondernemingen geadviseerd als het gaat om het winnen van nucleaire-, zonne- en windenergie.

Ook als het gaat om schaliegas is de CATF een waardevolle partner, zegt hij. "De winning van schaliegas staat in China nog in de kinderschoenen. Er zijn enorme reserves, maar goede machinerie is noodzakelijk om efficiënt te kunnen winnen. Als het verkeerd gebeurt, kun je door lekkend methaan een vervuiling krijgen die veel ernstiger is dan bij de winning van steenkool."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium