Zoeken

China qua groei duurzame economie nummer één in de wereld

Professor Yang Hongwei, Directeur Energy Efficiency Center: "Duidelijke omslag in communistische partij"

Sinds de huidige regeerperiode is er een duidelijke omslag gekomen in de Communistische Partij als het gaat om het energiebeleid. Dat beweert professor Yang Hongwei, directeur van het Energy Efficiency Center dat onderdeel uitmaakt van het Energy Research Institute (ERI) en samenwerkt met de overheid.

"In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw lag de focus bij energiebesparing vooral in de industriële sector, en nog niet zozeer op zaken als energie-efficiëntie", laat Yang weten. "Dat veranderde al bij het elfde vijfjarenplan, in 2006 uitgevoerd in de laatste periode van de vorige regering, onder leiding van president Hu Jintao. Die lijn is doorgetrokken en verbeterd onder de huidige president Xi Jinping. Er is een duidelijke omslag te zien in het twaalfde vijfjarenplan dat eind vorig jaar is bekendgemaakt."

De verandering zit vooral in het groeiende besef dat de productiviteit van energie sterk moet worden verbeterd, dat ontwikkelingen duurzaam moeten worden. "Daarbij moeten we er natuurlijk rekening mee houden dat fossiele brandstoffen eindig zijn en dat er geen andere keus is dan energie in de toekomst te laten komen van andere - duurzame - bronnen. Dat weten de autoriteiten. De economische groei moet in harmonie zijn met energie en milieu."

"Zeker voor een land als China, dat economisch hard groeit en daar veel energie voor nodig heeft, is dat geen gemakkelijke opgave", benadrukt de professor van het ERI, een van de voornaamste denktanks van de machtige overheidsinstantie National Develop and Reform Committee (NDRC). "Het is een uitdaging voor China om ervoor te zorgen dat de economie op een steeds duurzamer manier blijft groeien. Via schonere bronnen dus, zoals zonne-energie, windenergie, en ook bio-energie."

Dat probeert de overheid onder andere te bereiken door stringentere regelgeving, die voor het hele land geldt. "Voorheen werd er meer in algemene termen gesproken, in richtlijnen. En er waren verschillen per regio. Nu is er een landelijk beleid uitgerold waar iedereen zich aan moet houden. Geen uitzonderingen meer."

Het is de boodschap van China aan zijn eigen onderdanen. "Het is de enige weg die we in de toekomst kunnen bewandelen, dus die ‘spirit' moet overal terug te vinden zijn. In industrieën, in ondernemingen, bij de hele bevolking. We moeten alle Chinezen overtuigen." Plus de rest van de wereld: het land neemt zijn verantwoordelijkheid als economische grootmacht serieus, ook al wordt dat nog wel eens betwijfeld in het westen.

"Je kunt ons gewoon niet vergelijken met veel andere, ontwikkelde landen. China is pas de laatste decennia enorm in opkomst gekomen. Als je bekijkt hoeveel van onze energie duurzaam is, dan is dat minder dan in bijvoorbeeld Amerika en veel Europese landen. Maar ik denk dat het reëler is, en ook meer fair, om naar de groei van het duurzame energieverbruik te kijken. Als je dat doet, kom je tot de conclusie dat China met afstand de nummer één in de wereld is."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium