Zoeken

CO2 uitstoot gehele vloot autofabrikant eenvoudigst te verlagen

Raymond Gense, PON: "EU-norm kosteneffectiever te halen met aardgas dan met plug-in hybrides"

Autofabrikanten moeten de CO2-uitstoot van hun gehele vloot in 2015 verlaagd hebben tot gemiddeld 130 gram CO2 per kilometer. Dat kan kosteneffectiever door auto's te maken die op aardgas kunnen rijden, dan door elektrische auto's te maken. Dat stelt Raymond Gense van PON Holdings, de Nederlandse importeur van onder meer Volkswagen en Audi. Die fabrikanten zetten daarom nadrukkelijk ook in op gastechnologie en niet alleen op elektrisch rijden.

15% minder CO2

Gense is PON's directeur Future Technology en Public Affairs. Hij vertelt: "Voldoen aan de CO2-norm is een enorme uitdaging voor de industrie. Onze fabrikanten hebben er weinig aan om een klein deel van hun auto's met 0 gram CO2-uitstoot per kilometer te laten rijden." Volledig elektrische auto's zijn volgens Gense voor veel mensen namelijk nog niet interessant, door hun veelal beperkte actieradius en dure accu's. En de filosofie van PON en haar fabrikanten, vertelt hij, is om de CO2-uitstoot niet te reduceren door in te zetten op auto's die zonder subsidie niet betaalbaar zijn. "Onze fabrikanten halen hun CO2-vlootdoelen niet door in te zetten op auto's die alleen verkocht worden als ergens toevallig een bepaalde subsidieregeling geldt."

Een auto op aardgas laten rijden is volgens Gense een kosteneffectievere manier om een hem CO2­-zuiniger te maken dan hem op benzine laten rijden. "De Volkswagen Passat waar ik in rijd, stoot bijvoorbeeld op benzine per kilometer 135 gram CO2 uit, maar op aardgas 117 gram. Dat is een winst van 15%, die je zo in je binnenzak steekt, zonder dat de auto wezenlijk duurder wordt. Als een fabrikant zo'n besparing wil realiseren bij een benzinemotor, is dat duur en ingewikkeld."

Gense, die eerder bij onderzoeksinstituut TNO werkte, benadrukt dat de 15% CO2-winst al geldt bij rijden op aardgas. In gasauto's kan echter ook groen gas getankt worden. "Bij rijden op groen gas komt er in principe helemaal geen extra CO2 in de atmosfeer. Dat lukt nog niet altijd, maar in het meest ongunstige geval is de-uitstoot van broeikasgassen al 72% lager dan bij rijden op fossiel aardgas."

““Aardgas is de brandstof waarop de overheid het minst hoeft toe te leggen, terwijl zij toch milieuvriendelijke auto’s de weg op krijgt.””

Minder methaanuitstoot

De grote reductie van broeikasgasuitstoot komt niet alleen doordat groen gas uit organisch afval wordt gemaakt. "Bij het uitrijden van biomassa op het land, als mest, komt veel methaan vrij. Methaan draagt 25 keer zoveel bij aan de opwarming van de Aarde als CO2. Als je biomassa echter in een gesloten omgeving omzet in groen gas, voorkom je dat dit methaan in de atmosfeer terecht komt."

De Nederlandse overheid bevordert rijden op gas nauwelijks met fiscale maatregelen. "Aardgas is de mobiliteitsbrandstof waarop de overheid het minst hoeft toe te leggen, terwijl zij toch milieuvriendelijke auto's de weg op krijgt", concludeert Gense. "De productie van groen gas stimuleert de overheid wel, maar als er maar weinig auto's op rijden, zet dat geen zoden aan de dijk." De laatste jaren heeft zij juist elektrisch rijden gestimuleerd, terwijl de productie van groene stroom achterblijft. Gense hoopt dat de overheid groen gas op de langere termijn sterker zal stimuleren. Ondanks hun voorkeur voor rijden op aardgas op de korte termijn, hebben de autofabrikanten elektrisch rijden niet links laten liggen. "Volkswagen, dat wij ook vertegenwoordigen, ontwikkelt en verkoopt wel auto's waar een stekker aan zit, waarbij de plug-in hybridevariant vooralsnog de beste kaarten lijkt te hebben. Dan blijft de batterij klein en betaalbaar en kan een auto toch kleine stukjes elektrisch rijden. Dat is wel een oplossing die alleen echt milieuvriendelijk is wanneer de auto op stroom rijdt. De groen gasoplossing is altijd milieuvriendelijk."