Zoeken

Commissie moet grotere rol krijgen bij gasimport

Interview Letse Europarlementariër Karins, Europese Volkspartij

Krišjānis Kariņš is lid van het Europees Parlement en maakt deel uit van de fractie van de Europese Volkspartij. Hij is geboren in de Verenigde Staten maar van Letse origine, en heeft na de val van de Muur jarenlang in Letland gewoond en gewerkt. Hij is positief over het idee van een Europese Energie Unie, maar verwacht dat de werkelijke discussie hierover pas losbarst als de plannen van de Europese Commissie worden uitgewerkt.

Letland ligt geografisch in een uithoek van Europa. Hoe organiseert uw land zijn energievoorziening - en wat kan beter?

"Niet verrassend is dat we erg afhankelijk zijn van Rusland, zestig procent van onze energievraag wordt uit dat land geleverd, voor olie is dat zelfs honderd procent. In Litouwen verandert die situatie al door een drijvende LNG terminal, maar in 1997 heeft Letland het gasbedrijf geprivatiseerd. Dat bedrijf is vervolgens in handen gekomen van Gazprom en het contract loopt nog tot 2017. Dus we kunnen nu niet van Rusland af.

Na 2017 komen er nieuwe mogelijkheden. Eventueel komt er een nieuwe terminal in Riga of in Finland, en we hebben een enorme ondergrondse opslagmogelijkheid in de vorm van geologische rotsformaties. Daar kan meer dan twee miljard kubieke meter gas in worden opgeslagen, terwijl Letland op jaarbasis maar een miljard nodig heeft. Het gasveld kan met kleine investeringen zelfs verdubbeld worden."

“De Europese Energie Unie ziet er op papier goed uit, maar ‘the devil is in the detail’”

Wat kan Europa in de tussentijd aan uw positie doen?

"In het Europees Parlement formuleren we al onze eigen visie en werken we aan een strategie voor energiezekerheid. Die moet in maart worden aangenomen, zodat de Commissie weet wat wij willen. In de strategie brengen we elementen van de Energie Unie aan waar al jaren over word nagedacht, zoals interconnectors, juridische barrières voor grensoverschrijdende samenwerking, het verhogen van energie-efficiëntie en het diversifiëren van bronnen. We willen ook dat de Commissie een grotere rol krijgt in het aankopen van gas van derde landen. Europa moet echt met één stem spreken."

Eén stem - vloekt dat niet met het concept van de geliberaliseerde gasmarkt?

"Er is nu al sprake van een enorme spanning tussen de gasmarkt en de Europese Unie. Zo zijn energiebedrijven in lidstaten helemaal niet geïnteresseerd in concurrentie van andere gasbedrijven uit de Unie. Daarom moeten er in hun ogen ook geen interconnectoren komen. Daarnaast zijn leveranciers uit derde landen tevreden met hun huidige dominante positie en ze lobbyen hard om die positie te behouden."

U wordt actief belobbied?

"Ik ontmoet met regelmaat spelers over het hele spectrum - ik wordt niet gebombardeerd met verzoeken vanuit één kant. Wel valt me op dat er geen sterke lobby vanuit de consumenten is.

Het is belangrijk voor politici om alle standpunten te horen, zeker omdat de Europese Energie Unie een nieuw concept is dat er op papier goed uitziet, maar waar de ‘devil in de detail' zit verscholen. Zodra de plannen van de Energie Commissie worden uitgewerkt zullen de breuklijnen tussen partijen en lidstaten duidelijk worden."