Zoeken

Decentrale duurzame opwek maakt batterijopslag onmisbaar

Duitse batterij start-up over stabiliseren van distributienetten

Duitsland geldt bij energietransitie als lichtend voorbeeld. Energiepodium ging daarom op zoek naar Duitse start-ups die verder vormgeven aan de ‘Energiewende'. In dit artikel komt Philip Hiersemenzel van de Berlijnse leverancier van de batterijtechnologie Younicos aan het woord. Younicos wil met opslag van stroom distributienetten stabiliseren.

Het batterijpark van duurzame energieleverancier Wemag bij de Noord-Duitse stad Schwerin stabiliseert met een vermogen van 5 Megawatt en een capaciteit van 5 Megawattuur de netfrequentie in West-Mecklenburg. "Het geautomatiseerde batterijpark is het eerste in Europa dat zonder dekking door een conventionele centrale balanceringsenergie levert en commercieel wordt geëxploiteerd, afgezien van eenmalige innovatiesubsidie", zegt Philip Hiersemenzel van de Berlijnse Start-up Younicos, leverancier van de batterijtechnologie.

Systeemdiensten

Sinds de ingebruikname in september vorig jaar staat het Wemag-opslagpark in de belangstelling van de Duitse politiek en het bedrijfsleven. Want het bewijst dat het een belangrijke bijdrage kan leveren aan de Energiewende. Hiersemenzel: "Wemag verdient de investering terug via deelname aan de zogenoemde markt voor primaire reservecapaciteit. In de toekomst zullen onze batterijen nog meer systeemdiensten verlenen, zoals opstartvermogen na een eventuele stroomuitval."
““Alleen maar meer Strohmautobahnen aanleggen is onverstandig””

Bij een toenemend aandeel duurzame energie komt de stroomverzorging niet in gevaar door een tekort aan zon of wind. Hiersemenzel: "Probleem is veel meer dat hernieuwbare installaties door hun wisselvallige levering voor een instabieler stroomnet zorgen. De netfrequentie moet constant 50 Herz zijn. Een te veel aan stroom is daardoor net zo'n groot probleem als te weinig. Zonder opslagmogelijkheden als batterijen zal er, al naar gelang de grootte van het stroomnet, nooit meer dan 15 tot 30% van de duurzame energie in het stroomsysteem kunnen worden geïntegreerd."

Off-grid

Younicos is gespecialiseerd in intelligente net- en energieopslagssystemen op basis van batterijtechnologie. Het bedrijf neemt deel aan het onlangs gestarte project Smart Power Flow, in samenwerking met onder andere de Beierse energiedienstverlener LEW Verteilnetz GmbH, het in Berlijn gevestigde Lemoine Institut voor onderzoek naar duurzame energie, en SMA Solar Technology AG, producent van netgekoppelde omvormers en off-grid systemen.

In Beieren wordt onderzocht of uitbreiding van regionale netten kan worden beperkt of zelfs vermeden, door de inzet van grote opslagcapaciteiten als Vanadium Redox Flow batterijen. Deze batterijen slaan elektrische energie niet op in metaalhoudend elektrodenmateriaal, maar in twee vloeibare oplossingen. De vloeistoffen zitten in externe tanks en worden naar behoefte in een elektrochemische cel gepompt voor de opname of afgifte van lading. Een membraan voorkomt vermenging van de vloeistoffen. Voordeel van deze technologie is dat de batterijen zich niet vanzelf ontladen en ongeveer 20 jaar meegaan. Dat is bijna dubbel zo lang als klassieke lithiumbatterijen.

Belangrijke rol

De onderzoekers testen met de lokale opslag ook verschillende manieren van stroomlevering, zoals frequentieregeling en deelname aan de balanceringsmarkt. "We willen ermee aantonen dat de netondersteuning die wij bieden een economische bedrijfsvoering niet in de weg staat", aldus Hiersemenzel, die daarmee aangeeft dat Redox Flow-batterijen een belangrijke rol kunnen spelen bij de Energiewende. Alleen maar meer ‘Strohmautobahnen' aanleggen, noemt hij "onverstandig", met het oog op steeds meer decentrale opwek.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vanadium-redox-accumulator

https://www.lew.de/energiezukunft/smart-power-flow/