Zoeken

Die Grünen Kortingen voor de industrie terugdraaien

Bij de Duitse verkiezingen draait veel om de Energiewende

De Energiewende is een hot topic in de Duitse verkiezingsstrijd. De stimuleringsmaatregelen van de Duitse regeringen van de afgelopen jaren hebben de duurzame energie-industrie in het land een enorme impuls gegeven. Tegelijkertijd zijn de kosten flink opgelopen. Dit aangezien het Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) voor een looptijd van 20 jaar vaste leververgoedingen belooft voor stroom uit wind, zon en biomassa.

Ook voor de Nederlandse energiewereld staat veel op het spel. Het EEG heeft een grote uitwerking op onze energievoorziening. Op winderige en zonnige dagen vindt Duitse stroom zich een weg op het Nederlandse energienet, met gevolgen voor de Nederlandse energieleveranciers. Tot de verkiezingen op 22 september schrijft Energiepodium over de plannen van de vijf belangrijkste politieke partijen. Bündnis 90/Die Grünen, de Duitse broer van GroenLinks, wil dat de stimulering voor duurzame energie blijft.

Bündnis 90/Die Grünen

Die Grünen willen bij regeringsdeelname een eigen ministerie voor de Energiewende. Ze willen daar bovendien zelf de bewindspersoon voor leveren, om "de centrale competenties in groene hand te bundelen". In hun kortgeleden verschenen ‘100-dagen-programma', over een eventuele regeringswissel, zeggen ze de lasten van gebruikers met vier miljard euro te willen verlagen, door vrijstellingen van de nettarieven en van de toeslagen in de wet terug te brengen. Hiermee willen Die Grünen financiële speelruimte creëren voor de verdere uitbreiding van hernieuwbare energie. Ook zal, als het aan de partij ligt, onmiddellijk de Duitse blokkade in Europa bij onder meer de hervorming van de Europese emissiehandel worden beëindigd.

“Duitse broer van GroenLinks wil dat de voorrang van hernieuwbare energie blijft”

Kolencentrales als "Klimakiller nr. 1" zijn Die Grünen een doorn in het oog. Daarom zijn ze tegen nieuwe bruinkolencentrales en willen ze dat in 2030 de stroomproductie en in 2040 de warmteproductie volledig hernieuwbaar is. "De warmteverzorging moet efficiënter worden, terwijl afvalwarmte uit industriële processen niet meer verspild mag worden." Tegelijkertijd maken Die Grünen zich sterk voor een klimaatneutraal gebouwenbestand in 2050.

Lasten fair verdelen
De in 2000 ingevoerde wet EEG, die de ontwikkeling van hernieuwbare energie moet bevorderen, wil de partij nog verder ontwikkelen. "De leverings- en aansluitingsvoorrang voor hernieuwbare energie moet behouden blijven om investeringszekerheid te garanderen. Dat geldt ook voor het principe van aanleververgoedingen voor zonne-energie en andere hernieuwbare energievormen." Ze willen kostenverhogende uitzonderingsregelingen voor de industrie terugdraaien en de lasten fair tussen alle stroomverbruikers verdelen.

De uitbreiding van (intelligente) netten willen ze door betere voorwaarden voor aardkabels vergemakkelijken en versnellen. Het afvangen en opslaan van CO2 (CCS) en schaliegas wijzen Die Grünen af, "vanwege de onafzienbare gevaren voor gezondheid en milieu".