Zoeken

Die Linke: Laatste kolencentrale sluiten in 2040

Bij de Duitse verkiezingen draait veel om de Energiewende

De Energiewende is een hot topic in de Duitse verkiezingsstrijd. De stimuleringsmaatregelen van de Duitse regeringen van de afgelopen jaren hebben de duurzame energie-industrie in het land een enorme impuls gegeven. Tegelijkertijd zijn de kosten flink opgelopen. Dit aangezien het Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) voor een looptijd van 20 jaar vaste leververgoedingen belooft voor stroom uit wind, zon en biomassa.

Ook voor de Nederlandse energiewereld staat veel op het spel. Het EEG heeft een grote uitwerking op onze energievoorziening. Op winderige en zonnige dagen vindt Duitse stroom zich een weg op het Nederlandse energienet, met gevolgen voor de Nederlandse energieleveranciers. Tot de verkiezingen op 22 september schrijft Energiepodium over de plannen van de vijf belangrijkste politieke partijen. Die Linke, de meest linker partij van het Duitse parlement, wil de macht over de energievoorziening teruggeven aan de burger.

Die Linke willen niet alleen stoppen met kernenergie, maar ook met kolenstroom. Dat is de "schadelijkste vorm van stroomwinning voor het klimaat", die de partij het liefst niet meer ziet. "Vage prijsprikkels via de emissiehandel kunnen dat niet garanderen." Die Linke willen daarom een ‘Kohleausstiegsgesetz' dat vaste restlooptijden voor bestaande kolencentrales regelt en de bouw van nieuwe verbiedt. De laatste kolencentrale zal als het aan de Linke ligt in Duitsland op zijn laatst in 2040 van het net gaan.

Bij de ombouw van de stroomnetten moet volgens Die Linke stroom- en warmteopslag meegenomen worden, zodat Duitsland ver voor 2050 volledig van stroom uit hernieuwbare energie voorzien kan worden.


"Minder is meer" is het motto van Die Linke. Energie-efficiëntie en energiebesparing moeten door een mix van strikte grenswaardes, doelgerichte subsidies en het afbouwen van "oude privileges voor energievreters" bespoedigd worden. Subsidieprogramma's voor energetische renovatie van gebouwen moeten voor langere termijn vast komen te liggen en een structurele hoogte van 5 miljard euro per jaar krijgen.

“Meest linkse partij Duitsland: “Macht van de energieconcerns indammen””

Die Linke vinden dat de energievoorziening niet alleen hernieuwbaar, maar ook gedemocratiseerd moet worden. "Dit betekent onder andere de stroom- en warmtenetten aan publieke handen overdragen, de macht van de energieconcerns indammen en de energievoorziening weer in gemeentelijke handen nemen."

Het aandeel hernieuwbaar in de stroomvoorziening zal, als het aan de Linke ligt, in 2020 naar 50 procent verhoogd worden. In de warmtevoorziening zal het aandeel tot 20 procent groeien. Het EEG blijft daarbij een belangrijk middel. De voorrang van duurzame stroom en gegarandeerde vergoedingen, die op de kosten gebaseerd moet zijn, blijft essentieel, zo vinden Die Linke.

Verder willen ze fracken in Duitsland verbieden. "Een moratorium zoals Die Grünen en de SPD willen en zoals deelstaat Nordrhein-Westfalen heeft ingevoerd, is door gebrekkige rechtszekerheid niet voldoende."