Zoeken

Dik Faber ChristenUnie wil leidend worden rond duurzame

"Wij zijn voorstander van een energiebesparingsfonds"

Carla Dik-Faber maakt sinds de verkiezingen van vorig jaar deel uit van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Zij volgde Esmé Wiegman op als energiewoordvoerder van de partij. "De ChristenUnie moet nog groener worden dan ze nu is."

Dik-Faber was tot voor kort Provinciaal Statenlid en fractievoorzitter van de ChristenUnie in Utrecht. Onlangs liet zij in dagblad Trouw weten dat de ChristenUnie een leidende rol moet krijgen in de groene politiek.

Is de ChristenUnie niet groen genoeg in uw ogen?

Dik-Faber: "We zijn zeker een groene partij. Dat wil ik graag zo houden. Maar tot nu toe hebben wij daarin geen leidende rol gehad. Ik zou het mooi vinden als we ook op het gebied van duurzame energie de agenda kunnen bepalen. En met voorstellen kunnen komen. Dat zal het komende jaar zijn beslag moeten krijgen."

Energieakkoord

Dik-Faber: "Ik ben erg benieuwd naar het advies van de SER over het energietransitieakkoord. Ik vind dat Nederland op het gebied van energietransitie veel meer had kunnen doen de afgelopen jaren. Energietransitie begint bij energiebesparing. Er liggen nu zoveel kansen die nu niet of nauwelijks van de grond komen. Ik heb goede hoop dat het rapport van de SER de politiek zal wakker schudden. En dat we nu eindelijk stappen gaan zetten naar een duurzame energievoorziening."

U noemt energiebesparing. Heel wat energieministers hebben daar hun tanden op stuk gebeten. Hoe zet je burgers aan tot besparing?

"Ik denk dat het niet zo moeilijk is om mensen te bewegen tot energiebesparing. Zowel burgers als bedrijven zien dat de energierekening oploopt. In de loop der jaren is het steeds aantrekkelijker geworden om daarin te investeren. De kosten daarvoor verdienen zich steeds sneller terug, omdat de energieprijzen stijgen."

Energiebesparingsfonds

Kunt u iets concreter zijn?

"Mijn voorstel is dat er een energiebesparingsfonds komt, een revolverend fonds, waarbij er met name in de gebouwde omgeving besparingsmaatregelen worden genomen. Zo'n fonds zou ook goed zijn voor de werkgelegenheid in de bouwsector."

Daar is wel geld voor nodig.

"Het gaat om de eerste stap die genomen moet worden. Dat is even lastig, want je hebt inderdaad startkapitaal nodig. Daarvoor zou je SDE+ regeling kunnen gebruiken."

Heeft u steun gevonden in de Kamer voor zo'n fonds?

"De twee coalitiepartijen voelen niets voor een energiebesparingsfonds. Andere partijen hebben wel hun sympathie ervoor uitgesproken. Toch zullen ook de PvdA nodig hebben om dit voorstel er doorheen te krijgen."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium