Zoeken

Duurzaam Gas kan belofte eindelijk waar gaan maken

Ulco Vermeulen, Voorzitter Groen Gas Nederland, wil binnen 4 jaar vertienvoudiging volume

#groengas

Groen gas heet al jaren een grote duurzame energiebelofte. "Nu heeft de markt ook eindelijk echt de wind in de rug", zegt voorzitter Ulco Vermeulen van de onlangs opgerichte stichting Groen Gas Nederland. Dankzij nieuw kabinetsbeleid en de opkomst van groen gas hubs (installaties waar boeren centraal hun biogas aanleveren) ziet hij de mogelijkheid om de productie in twintig jaar te verhonderdvoudigen.

Productie
Groen Gas Nederland heeft stevige ambities. Vermeulen: "We produceren nu ongeveer 30 miljoen kuub groen gas in Nederland. Binnen vier jaar willen we dat vertienvoudigen, en in de jaren 2025-2030 willen we een volgende vertienvoudiging."

Het is echter niet voor het eerst dat dergelijke doelen zijn gesteld. Zo wilde het toenmalige Platform Nieuw Gas vier jaar geleden al tegen 2020 tien procent van het aardgas door duurzaam gas vervangen. "Dat gaan we niet helemaal halen", erkent Vermeulen. "Maar we komen aardig in de buurt."

Hubs

Qua volume groen gas en energie uit biomassa "is Nederland zeker geen koploper in Europa", vertelt Vermeulen. "Duitsland en sommige Scandinavische landen hebben veel meer op de rit staan. Maar als het gaat om innovatie en organisatie, heeft Nederland een voorsprong."

Een goed voorbeeld daarvan zijn volgens Vermeulen de groen gas hubs. Dat zijn centrale installaties waar boeren via een leiding hun gas aanleveren. Die hubs waarderen het biogas op tot aardgaskwaliteit (groen gas) en voeren die in bij het landelijke aardgasnet. Vermeulen: "Dat geconcentreerde productiemodel is een van de redenen dat de Nederlandse groen gasmarkt de komende jaren wél snel op gang komt."

"Er is bovendien veel belangstelling van investeerders", verzekert Vermeulen. "Zij onderkennen dat groen gas een relatief goedkope optie van duurzame energie is. We merken wel dat investeerders zich achter de oren krabben voordat ze zich vastleggen. Het beleid van de Nederlandse overheid op het gebied van duurzame energie heeft de afgelopen jaren gezwabberd. Investeerders willen zeker weten dat het stabiel blijft."

Kabinet belooft structureel beleid

Die stabiliteit lijkt er voor groen gas nu te zijn. Het huidige kabinet onderschrijft het belang van groen gas en steunt de stichting Groen Gas Nederland financieel. Vermeulen: "Nog belangrijker is dat in een van de recente green deals met Minister Verhagen (Economie, Landbouw en Innovatie) wij met de overheid afspraken hebben gemaakt over structureel beleid. De overheid zorgt voor heldere vergunning- en subsidieprocedures en steunt experimenten."

Wat voor die stabiliteit ook helpt, is dat Groen Gas Nederland zich tot 2020 hoofdzakelijk richt op het zogeheten vergistingsproces. Daarbij wordt afval of bijproducten uit de landbouw, zoals mest of restanten van de suikerbietenteelt, afgebroken en omgezet in gas. "Dan heb je het over biomassa die er toch al is. Je hebt daarom weinig te maken met maatschappelijke discussies over de vraag of biogas ten koste gaat van voedselproductie of bijdraagt aan ontbossing."

Industriële productie biomassa

Die discussies kunnen er volgens Vermeulen wél komen na 2020. "Als we met groen gas daarna willen blijven groeien, dan moeten we ook overgaan op het vergassen (verbranden) van biomassa, die op industriële wijze speciaal voor dat doel is geproduceerd. Daar valt te denken aan bosbouw of maïsteelt. Het wordt dan cruciaal om internationale afspraken te maken over de stromen van biomassa. De herkomst moet glashelder zijn."

In landen zoals Oekraïne en Polen zouden volgens Vermeulen over twintig à dertig jaar grote kansen kunnen liggen voor de teelt van biogewassen en groen gasproductie. "En wanneer die landen hun gas zouden kunnen invoeren op de gasleidingen die vanuit Rusland naar Europa door hun regio lopen, dan heeft groen gas echt een florissante toekomst voor zich."

Volg ons op Twitter: @energiepodium