Zoeken

Duurzaamheid is meer dan alleen CO2 reductie

Hans Grünfeld, directeur VEMW, "Naar een model waarbij je de welvaart handhaaft, met minder belasting voor het milieu"

Hans Grünfeld, directeur van Vereniging voor Energie Milieu en Water (VEMW) is op 24 maart te gast bij Watt Nu?, het discussieprogramma over energie. Hij schetst ter voorbereiding op dit programma met behulp van het Energietransitiemodel een toekomstscenario voor de energiesector.

Welke titel zou u uw scenario gemaakt met het Energietransitiemodel willen meegeven?

"Het duurzaam transitiescenario. Omdat het duurzaamheid realiseert op de manier zoals die ooit is gedefinieerd door de commissie Brundtland. Namelijk duurzaamheid die zowel een vermindering van de uitstoot van emissies, als de economische groei mogelijk maakt. Duurzaamheid is meer dan alleen CO2-reductie of meer windmolens of meer zonnepanelen. Het is een model waarbij je ook in de toekomst de welvaart handhaaft, maar met minder belasting voor het milieu. Dat is precies het doel dat duurzaamheid nastreeft."

Hoe omschrijft u de door u gewilde energiemix van de toekomst?

"De energiemix die ik voorzie is een heel diverse mix, waarbij je inzet op bijna alle beschikbare middelen. Dat betekent zowel fossiele brandstof, als hernieuwbare energie. Simpelweg omdat we niet beschikken over een silver bullet, één oplossing die én leidt tot economische groei, én die CO2-emissie aanzienlijk reduceert én ook nog eens onze energievoorziening veiligstelt."

Hoe heeft u uw afweging tussen zaken als CO2-reductie, kosten en het percentage hernieuwbare energie gemaakt?

"Bij elke maatregel moet je bedenken wat de effecten zijn voor betrouwbaarheid, betaalbaarheid en CO2-reductie. Dat maakt het ook verschrikkelijk lastig. Je kunt niet eenvoudig een keuze maken voor de beste optie, want die is er niet. Het is altijd een kwestie van afwegen. Je zult dus relatief dure technologieën moeten gebruiken zoals wind op zee, maar ook kolen. Er moet dan wel zoveel mogelijk biomassa mee worden gestookt in de centrale en we moeten gebruik maken van de mogelijkheid om CO2 op te slaan."

Is het ‘vijf voor twaalf' of ‘vijf over twaalf'?

"Het is zeker geen vijf over twaalf. We zitten met een formidabele uitdaging, maar ik wil toch waken voor fatalisme en doemdenken. We hebben alle mogelijkheid in handen om er ook in de toekomst iets moois van te maken en dat moeten we ook vooral doen. Dus laten we alsjeblieft niet zeggen dat het vijf over twaalf is, want dan kunnen we net zo goed met onze handen over elkaar zitten wachten tot de wereld vergaat."

Is uw scenario de energietoekomst die u wilt, of die u verwacht?

"Daar zie ik geen verschil in, want dan zou ik ook geen enkele rol voor mezelf zien in het streven om de gewenste toekomst te realiseren."

Heeft de simulatie met het Energietransitiemodel u nieuwe inzichten gegeven?

"Het aardige is dat het model een aantal consequenties weergeeft van door velen wenselijk geachte opties. Zoals het inzetten van biomassa. Dat klinkt als een aantrekkelijke optie, maar slechts weinig mensen realiseren dat je daar heel veel landoppervlakte voor nodig hebt. Dat wordt heel duidelijk aangegeven in dit model. Hetzelfde geldt voor het switchen naar andere technologieën en de effecten daarvan op kosten. Wat ik ervan heb geleerd, is dat het mogelijk is om een aanzienlijke CO2-reductie te bewerkstelligen, zonder de kosten van de energievoorziening volledig uit de pan te laten rijzen. Dat vind ik een belangrijke positieve uitkomst van dit model."

Op zondag 24 maart om 13:30 uur wordt de aflevering van Watt Nu? met Hans Grünfeld uitgezonden op RTL 7. Hij gaat in gesprek met Sander Lensink van ECN over de haalbaarheid van 16% duurzame energie in Nederland in 2020. Marjan Minnesma is het groene geweten bij deze uitzending. Meer informatie vind je op www.wattnu.nl.

Foto:
Patricia Börger. Twitter ook mee via @watt_nu_tv.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium