Zoeken

Duurzame energie is uiteindelijk goedkoper

Vera Dalm, Stichting Milieu Centraal, over haar energiescenario voor Watt Nu?

Vera Dalm is directeur van Stichting Milieu Centraal, een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijks leven. In het kader van de opnames van Watt Nu maakte Vera Dalm een scenario voor de energietoekomst.

Welke titel zou u uw scenario van het Energietransitiemodel willen meegeven?
"De titel ‘De drieslag': energiebesparing, zelf opwekken, groene stroom en andere duurzame bronnen. Als eerste moet je zelf zoveel mogelijk energie besparen. Als tweede: wát je dan nog nodig hebt, zoveel mogelijk zelf opwekken. En als derde stap: wat je dan nog van buiten nodig hebt, zo duurzaam mogelijk produceren.

Deze drieslag kan je op alle schaalniveaus toepassen, van je eigen huis tot en met de hele wereld. Maar laten we het even behapbaar houden; ook het Nederlandse energiebeleid kan met dit principe prima uit de voeten. Daar heb ik het accent op gelegd in mijn Energietransitiemodel."

Hoe omschrijft u de door u gewilde energiemix van de toekomst?
"Maximaal duurzaam en slim koppelen. We bekijken veel energievraagstukken teveel stuk voor stuk. Als je vraag en aanbod, opwekking en gebruik veel slimmer op elkaar afstemt, win je enorm aan efficiency. Gelukkig wordt er nu veel mee geëxperimenteerd. De slimme meter en smart grids zijn de voorboden van nog veel innovatievere manieren om dat te kunnen doen."

Hoe heeft u uw afweging tussen zaken als CO2-reductie, kosten en het percentage hernieuwbare energie gemaakt?
"Het leuke is altijd dat duurzame energie uiteindelijk goedkoper is. Dat heb ik ook in het model kunnen zien. En uiteindelijk zullen de kosten voor fossiele bronnen zodanig stijgen, dat duurzaam vanzelf noodzaak wordt. Dus je bent slimmer als je er nu al mee begint."

Is het ‘vijf voor twaalf' of ‘vijf over twaalf' met het klimaat?
"Kunstenaar Jan van der Veer maakte de klok ‘NU'. Hoe laat je ook kijkt, het is altijd NU. Dat geldt ook voor klimaat aan en energievraagstukken. Je moet stilstaan bij wat je NU kunt doen en dat dan ook NU doen. Het verleden kun je toch niet ongedaan maken. Je kunt wel keuzes maken die de toekomst bepalen."

In hoeverre ziet u verschil tussen de energietoekomst die u wilt, en degene die u verwacht?
"De toekomst maak je zelf. Dus werk daar gewoon lekker aan. Boven mijn bureau hangt een aloude Loesje met het bord ‘idealen in uitvoering'."

Heeft de simulatie met het Energietransitiemodel u nieuwe inzichten gegeven?
"Ik blijf het een verbazend knap model vinden dat met een enorme kennis is gemaakt. Wat mij betreft zouden veel mensen het eens moeten proberen, daarom ben ik blij dat er ook een publieksvriendelijke versie is. En dan gaat het me niet om de uitkomsten, maar om het feit dat mensen door het te spelen zich bewust worden van alle mogelijkheden en de vragen die daarbij horen."

Op zondag 17 maart om 13:30 uur werd de aflevering van Watt Nu? Met Vera Dalm uitgezonden op RTL 7. Hij gaat met projectontwikkelaar Ronald van Warmerdam in gesprek over energielabels. De presentatie ligt in handen van Joris Putman en het groene geweten van deze week was duurzaam ondernemer Ruud Koornstra. Meer informatie vind je op www.wattnu.nl.

Foto: Patricia Börger. Twitter ook mee via @watt_nu_tv.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium