Zoeken

Een zwaluw maakt nog geen Lente

In zijn eerste column voor Energiepodium gaat Dick Benschop (president-directeur Shell Nederland) in op te goedkope kolen, gas en het Lente-akkoord.

Als je columnist wordt, is het goed gebruik geworden uit te leggen waarom je dat doet en waarover je wilt schrijven. In mijn geval is dat vrij eenvoudig: Energiepodium.nl is een mooi initiatief en hoe langer ik mij nu met het Nederlandse en Europese energiebeleid bezig houd, des te meer krijg ik de neiging mijn mond daarover open te doen. Maar: ik moet aan u, de lezer, denken. Laat mij gerust weten waar u meer over wilt horen en wat u wel en niet bevalt aan wat ik naar voren breng. Ik zal proberen om niet alleen meningen op te schrijven (aan meningen is eigenlijk weinig gebrek), ik zal ook trachten wat meer feitelijke en analytische perspectieven over het voetlicht te brengen.

Wat mij momenteel nogal bezig houdt is de trend dat in Nederland, en ook in andere landen in Europa, steeds meer kolen worden gestookt om elektriciteit op te wekken en minder aardgas. De reden is een vrij simpele: kolen zijn momenteel behoorlijk wat goedkoper dan aardgas. De markt doet vervolgens zijn werk.

Is dat een probleem? Ik vind van wel. De CO2-uitstoot van een kolencentrale is ongeveer het dubbele van een gascentrale (per KWh) en de uitstoot van NOx en SO2 ligt vele malen hoger. Dat is overduidelijk niet goed voor het milieu en het klimaat. Je zou ook nog naar de Rijksbegroting kunnen kijken. Als in Nederland minder Nederlands aardgas wordt verbruikt kan dat leiden tot afnemende aardgasbaten (hangt natuurlijk ook af van de hoeveelheid aardgas die wordt geĆÆmporteerd en geĆ«xporteerd).

Daadkracht

Wat hier een belangrijke rol speelt is het ontbreken van een betekenisvolle CO2-prijs. Er bestaat een Europees handelssysteem, maar de prijs die daar al een tijdje uitrolt (minder dan Euro 10 per ton CO2) bewerkstelligt eigenlijk niets. De Europese Commissie en de lidstaten moeten in actie komen om het CO2 handelssysteem te hervormen zodat er een robuuste CO2-prijs ontstaat. Het lijkt erop dat die discussie op gang komt, maar wat meer daadkracht (moet bekend klinken) zou welkom zijn.

In de tussentijd heeft het Lente-akkoord een prettige verrassing opgeleverd: kolencentrales verliezen hun vrijstelling van de importbelasting op kolen. Dit maakt het stoken van kolen ietsje duurder. Dat is nog niet genoeg om het gat tussen de prijs van kolen en gas te overbruggen. Dit brengt ons ongeveer op een derde van die weg. Er moet dus meer gebeuren. De eerste zwaluw is er, maar deze maakt nog geen Lente!

Dick Benschop is president-directeur van Shell Nederland

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium