Zoeken

Eickhout EU kan niet concurreren op energieprijs

Reactie Lambert van Nistelrooij: "We mogen oproep van de industrie niet negeren"

Beste Lambert,

De lobbybrieven van de industrie stromen mijn mailbox weer binnen. De Europese staal- en chemie-industrie sluiten momenteel massaal fabrieken en ontslaat duizenden mensen. Volgens de industrie is dit niet zozeer het gevolg van overcapaciteit of loonkosten, maar zijn de faillissementen het gevolg van ambitieus Europees milieubeleid. Klinkklare onzin.

De Europese industrie kan simpelweg niet concurreren met de Amerikaanse industrie wat betreft energieprijzen. Volgens het Internationaal Energie Agentschap heeft dit niets te maken met ambitieuze Europese milieudoelstellingen of onze CO2-prijs. De komende vijfentwintig jaar zal de importafhankelijkheid van de EU namelijk significant blijven stijgen: naar meer dan 80% voor gas en meer dan 90% voor olie. In de VS is een tegengestelde beweging te zien, want daar daalt de importafhankelijkheid met bijna 30% voor olie. Het gevolg hiervan is dat de stroomprijzen in de EU de komende decennia veel hoger blijven dan die in de VS of China.

Waar moet de EU dan wel haar concurrentiekracht vandaan halen? Het spreekt voor zich: innovatie en het efficiënt omgaan met grondstoffen. Zo werkt Tata Steel in IJmuiden aan het Hisarna onderzoek waardoor op termijn staal geproduceerd kan worden met minimaal twintig procent minder CO2-uitstoot. Dit soort innovatieprocessen komt niet van de grond zonder sturend Europees klimaatbeleid en Europese steun.

Om toch onze importafhankelijkheid te verminderen zijn investeringen in energiebesparing en groene energie onontbeerlijk. Nederland wil van zestien procent duurzame energie in 2020 naar honderd procent in het jaar 2050. Des te verontrustend dat de schoonste gascentrale van Nederland stilstaat; deze Enecogen-centrale is gebouwd voor de energietransitie en kan op momenten dat het minder waait binnen twintig minuten worden aangezet. Spotgoedkope bruinkool drukt deze schone gascentrale echter uit de markt.

Uiteindelijk is actief industrie- en energiebeleid gericht op innovatie en energiezuinige productie de enige oplossing om Europa concurrerend te houden. Het is de enige manier om de staal- en chemie-industrie op lange termijn levensvatbaar te houden. Als we nu de onrendabele, vuile centrales en fabrieken de hand boven het hoofd houden, kan de industrie straks de concurrentie met de VS en China in elk geval niet aan, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid van dien. Ik roep Nederland daarom op om de oudste en meest vervuilende kolencentrales te sluiten. En zal er alles aan doen om te voorkomen dat Europa om zwicht voor de industrielobby om het klimaatbeleid uit te kleden. Doe jij mee Lambert?

Groet,

Bas

Reactie Lambert van Nistelrooij: “We mogen oproep van de industrie niet zomaar negeren”

Beste Bas,

We mogen de oproep van de industrie om goed naar de negatieve trend te kijken niet zomaar naast ons neerleggen. De Europese industrie holt achteruit en vertegenwoordigt nog maar 16 procent van het gezamenlijk BBP. De industriële output is 10 procent lager dan voor de start van de crisis. Er zijn in de EU drie miljoen banen verloren gegaan. De oorzaak ligt zeker niet alleen in de energieprijzen, maar die spelen zeker wel een rol. Jouw 'klinkklare onzin' conclusie lijkt me daarom niet realistisch.

Interessant dat je de prijsbewegingen linkt aan de importen en daarbij Amerika noemt. Inderdaad, de importafhankelijkheid van Amerika daalt. We weten waarom. Tear sands en shale gas hebben daar een prijsrevolutie ontketend. Niet onbelangrijk in de analyse, zo lijkt me.

Tata Steel, maar ook Nyrstar in Budel zijn voorbeelden van moderne energie-intensieve industrie die inspelen op EU beleid dat concurrentiekracht EN duurzaamheid combineert. Dit moet hand in hand gaan. Innovaties komen niet van de grond als bedrijven door single-minded klimaatbeleid zelf al aan de grond zitten. Het gaat om de balans.

De investeringen waar jij om vraagt zullen er komen. Zo heb ik als hoofdrapporteur voor de Regionale Investeringsfondsen ervoor kunnen zorgen dat 20 procent in de energietransitie geïnvesteerd moet worden. Dat is niet niks, de EU heeft nu voor de periode 2014-2020 een bedrag van 322 miljard Euro beschikbaar. Veel van deze gelden zetten we uit via de Europese Investeringsbank. Van subsidies naar garanties: we bereiken hier méér mee dan met subsidies alleen.

Het probleem van stilstaande gascentrales zit hem mijns inziens ook in de niet goed werkende Europese markt. Het komt voor dat bruin- en steenkoolcentrales in het buitenland met financiële steun draaiende worden gehouden. Dat hoort niet. Oplossingen voor voldoende base-load moeten we mijns inziens vinden in innovatieve opslagtoepassingen. Laten we daar ook vanuit Europa méér in investeren. De kolencentrales nu ook sluiten? Nee Bas, daar schieten we te ver door.

Groet,

Lambert

Bas Eickhout en Lambert van Nistelrooij zijn Europarlementariërs voor GroenLinks en CDA

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.