Zoeken

Eickhout Rond energie moet Europa juist meer samenwerken

Auteur

Van Nistelrooij versus Eickhout

Reactie Lambert van Nistelrooij: "Vraag is of zaken als het energielabel Europees geregeld moeten worden"

Beste Lambert,

Het is tijd dat Europa de krachten bundelt om meer duurzame energie te produceren. Met deze boodschap reisde minister Henk Kamp onlangs af naar een energieseminar in Berlijn. Ook Britse premier David Cameron zei in zijn Eurosceptische speech vorige maand ongeveer hetzelfde. De EU moet op heel veel terreinen een stapje terug doen, maar op energiegebied moeten de EU-landen juist méér samenwerken, niet minder. Hoe ver wil het CDA gaan in Europees energiebeleid?

GroenLinks pleit al jaren voor écht Europees energiebeleid, waarin de nationale belangen voor de korte termijn niet langer de strategie van Europa als geheel ondermijnen. Een Europese energiestrategie, gecoördineerd door de Europese Commissie en democratisch gecontroleerd door het Europees Parlement. Ik ben ook voorstander van de gezamenlijke aanpak, bepleit door minister Kamp, die ervoor moet zorgen dat de productie van zonne- of windenergie zich verplaatst naar de landen waar dit het efficiëntst kan. Dan hebben we wel de juiste infrastructuur nodig om die energie over het Europese continent te transporteren. Als het even wat minder waait op de Noordzee, kunnen we de zonnestroom uit Griekenland gebruiken bijvoorbeeld. Europese coördinatie op investeringen is dan onontbeerlijk. Daar hoor je minister Kamp overigens nooit over.

Naast een Europees energienetwerk is ook energiebesparing hard nodig voor een Europees duurzaam energiesysteem. Volgens een alliantie van bedrijven waaronder Siemens en Philips kan energiebesparing onze energieconsumptie en productiekosten verminderen, energiezekerheid verzekeren, markten creëren en innovatie stimuleren.

Nu heeft CDA-leider Buma aangekondigd af te willen van de "Europese bemoeienis" met het milieubeleid. Weg met het energielabel waarmee huurders en kopers kunnen zien hoe energiezuinig woningen zijn. Weg met de Ecodesign richtlijn die eisen stelt aan het energieverbruik van producten zoals televisies en computers. Is dat ook jouw inzet Lambert? Pleit jij ook afschaffing van interne markt maatregelen die burgers en bedrijven helpen om energie (en dus geld) uit te sparen?

Volgens Buma moeten we binnen Europa doelen stellen en is het aan de landen zelf om te beslissen hoe ze die doelen gaan halen. Dat lijkt mij prima, met een bindend besparingsdoel zet Europa de kaders en kunnen landen zelf de invulling kiezen. Jammer dat het CDA in de vorige regering hier tegen was voor het jaar 2020. Mogelijk dat voor het jaar 2030 hier nu anders tegenaan wordt gekeken?

Groet,

Bas

Reactie Lambert van Nistelrooij: “Vraag is of zaken als het energielabel Europees geregeld moeten worden”

Beste Bas,

Goed om eens te lezen dat GroenLinks kiest voor "écht Europees energiebeleid waarin de nationale belangen voor de korte termijn niet langer de strategie van Europa als geheel ondermijnen." Dit is wat we nodig hebben. Overtuig jij meteen je collega's in Nederland? Laten we daarna met Commissaris Oettinger aan tafel gaan zitten om te trachten vanuit Brussel korte metten te maken met enkele nationale regelingen die enkel gericht zijn op de korte termijn en bovendien bestaand Europees beleid en de werking van de interne energiemarkt ondermijnen. Ik noem een Nederlandse kolentaks, het Duitse capaciteitsmechanisme en de Belgische prijsregelingen.

Maar nu naar de hoofdzaak: Méér samenwerken met EU-landen op het gebied van energie. De Europese krachten bundelen om meer duurzame energie te produceren. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het CDA pleit om de Europese economie concurrerender én duurzamer te maken. Het energiebeleid hoort daar bij. We verdiepen deze bevoegdheden van de EU. Door een Europees kader voor de stimulering van duurzame energie bijvoorbeeld. Dat werkt veel beter dan de 170 verschillende regelingen die er nu in de 27 lidstaten zijn.

Wat betreft de energie-infrastructuur heb je gelijk. Het niet kunnen transporteren is een flinke bottleneck voor het zo kostenefficiënt mogelijk opwekken van duurzame energie in Europa. Op dat punt horen we van minister Kamp te weinig visie. Ook minister-president Rutte had er bij de onderhandelingen over de EU meerjarenbegroting weinig oog voor toen de Connecting Europe Facility, die Europese energie-infrastructuur zou bevorderen, werd uitgekleed. We moeten dus werken aan de juiste beleidsinstrumenten. Zo heb ik met Commissaris Oettinger al samengewerkt aan het implementeren van de Rijkscoördinatieregeling op Europees niveau. Het feit dat de realisatie van interconnecties in Zuid- en Oost-Europa meer dan tien jaar duurt, is immers niet goed.

Het CDA pleit zeker niet voor afschaffing van interne markt maatregelen die burgers en bedrijven helpen om energie te besparen. Buma trouwens ook niet. Het energielabel? Een prima middel om mensen bewust te maken van de rol van energiebesparing. Maar de vraag is of het Europees geregeld moet worden. Is er sprake van een echte Europese interne huizenmarkt waardoor het nodig is dat ieder huis in iedere EU-lidstaat een energielabel nodig heeft? Wat mij betreft mogen landen ook kiezen voor andere oplossingen zoals convenanten met woningcorporaties of huurders. Wat je voor energiebesparing beter kunt doen, is bijvoorbeeld het oormerken van Europese gelden. Zo heb ik kunnen bewerkstelligen dat maar liefst twintig procent van de Europese regiofondsen in Nederland aan de energietransitie, waaronder energiebesparing, moet worden besteed. Daar kan toch geen energielabel tegenop?

Groet,

Lambert

PS Hierbij nodig ik jou en alle lezers van onze columns uit om op vrijdag 1 maart deel te nemen aan mijn Energie Denktank die dit jaar voor de 8e keer wordt gehouden in Middelburg. Geef je op via lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu. Het programma staat nu online!

Bas Eickhout en Lambert van Nistelrooij zijn Europarlementariërs voor GroenLinks en CDA

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.