Zoeken

EP Debat nieuws

Kijk nu het volledige Energiepodium Verkiezingsdebat terug

Politieke partijen vallen de VVD aan op haar duurzame energieambities voor de komende jaren. Tijdens het Energiepodium Verkiezingsdebat, dat vandaag plaatsvond in de Caballero Fabriek in Den Haag, kreeg VVD-Tweede Kamerlid André Bosman kritiek van de andere fracties. Ze verwijten hem een te lakse houding op het gebied van verduurzaming en CO₂-reductie.

Onder leiding van journalist Jeroen Smit kruisten de energiewoordvoerders van de politieke partijen de degens tijdens het debat. Een van de stellingen ging over de vraag in hoeverre het kabinet dwingend moet ingrijpen om burgers en industrie aan te zetten tot verduurzaming. VVD'er Bosman ziet meer in een Energieakkoord 2.0, waarbij de overheid ‘als partner' afspraken maakt met maatschappelijke groepen.

Onder meer GroenLinks, CDA en ChristenUnie vinden dat veel te vrijblijvend. "Nederland is zo'n beetje comateus in slaap als het gaat om energietransitie", aldus Liesbeth van Tongeren van GroenLinks.

Veel discussie was er over de toekomst van het Nederlandse aardgas. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) verklaarde in zijn recent gepubliceerde energieagenda dat aardgas verdwijnt uit de Nederlandse huishoudens. Er wordt geen nieuwe gasinfrastructuur meer aangelegd en de aansluitplicht wordt geschrapt.

Stientje van Veldhoven (D66) daagde de VVD uit om met concrete oplossingen te komen om woonwijken op alternatieve warmtebronnen aan te sluiten. Zij vindt dat de gemeente en netbeheer hierbij de regie moeten nemen. VVD'er Bosman is echter geen voorstander van al te dwingende maatregelen. "Ik ben een liberaal, mensen mogen er zelf voor kiezen."

Overigens ontkent Bosman dat de VVD te lage ambities heeft op het gebied van duurzaamheid. "Dit kabinet is een van de groenste kabinet ooit."

Het bedrijfsleven vindt het vooral belangrijk dat er politieke duidelijkheid komt over de energieambities van het kabinet. "Wij willen geen beleid voor de komende vier jaar, maar voor de komende 10 tot 30 jaar", aldus Gertjan Lankhorst, CEO van gashandelsbedrijf GasTerra.

Het Energiepodium Verkiezingsdebat is mogelijk gemaakt door gashandelsbedrijf GasTerra.

Hieronder vindt u een compilatiefilm van het debat:

https://www.youtube.com/watch?v=-Uylk9HW5z0 En hier de video van het volledige debat: https://www.youtube.com/watch?v=-jIkIsUv8y8

Tijdlijn:
0:00: Opening door Jeroen Smit
0:57: Voorbeschouwing met Hans Grünfeld, Directeur VEMW; Ferdindand Grapperhaus, CEO Physee en Benno Schepers, Senior onderzoeker en adviseur bij CE Delft
14:20: Start debat door Jeroen Smit
16:00: Interview Gertjan Lankhorst, CEO GasTerra
21:19: Start debat met de Kamerleden. Stelling: ‘Het volgende kabinet moet achter de deur ingrijpen bij burger en industrie'
24:00: 1-op-1: Agnes Mulder (CDA) daagt Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) uit over het verleiden van bedrijven in de energietransitie
36:08: Reactie Hans Grünfeld, Directeur VEMW
43:12: Column Martien Visser, lector energietransitie & netintegratie, Hanzehogeschool Groningen
50:30: Debat over de stelling: ‘Het volgende kabinet moet rond energie beter op de portemonnee letten'
50:45: 1-op-1: André Bosman (VVD) daagt Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) uit over de kosten van CO2-reductie
59:52: 1-op-1: Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) draagt Agnes Mulder (CDA) uit over salderen
1:00:08: 1-op-1: Carla Dik Faber (ChristenUnie) daagt Eric Smaling (SP) over het plaatsen van zonnepanelen in weilanden
1:14:24: Reactie Ferdinand Grapperhaus, CEO Physee
1:24:51: Debat over de stelling: ‘Het volgende kabinet moet Nederland veel sneller van het gas af krijgen.'
1:26:10: 1-op-1: Stientje van Veldhoven (D66) daagt André Bosman (VVD) uit over de aanleg van warmtenetten
1:37:30: 1-op-1: Eric Smaling (SP) daagt Stientje van Veldhoven (D66) uit over cijfers versus draagvlak
1:54:40: 1-op-1: Reactie Benno Schepers, Senior onderzoeker/adviseur CE Delft
1:59:50: Reactie Gertjan Lankhorst, CEO GasTerra
2:06:40: Vragen uit de zaal