Zoeken

Europa vergooit miljarden met onnodige overstap op schone energie

Energie-econoom Peter Odell: "Nederlandse keuze voor meer kernenergie is vreemd"

#energietransitie

Europa lijkt zich, als enige regio ter wereld, vast te pinnen op een heel dure, geforceerde overstap naar nieuwe energiebronnen. Die is onnodig, want er is voor minstens een eeuw genoeg olie en aardgas, meent de bekende energie-econoom Peter Odell.

Nederland is een van de Europese landen die vreemde energiekeuzes maakt, aldus Odell. Hij kent Nederland goed, als ex-Shell-man en emeritus-hoogleraar Internationale Energie Studies aan de Erasmus Universiteit. "Waarom wil de huidige Nederlandse regering meer kernenergie? Dat is een gevaarlijke energiebron. En ze is duur vergeleken met de bronnen die Europa nu en in de toekomst draaiende houden: steenkolen, olie en aardgas", vraagt hij.

De Britten kleunen mis

Harde kritiek heeft Odell op zijn vaderland Groot-Brittannië. Het energiebeleid van dat land noemt hij "een voorbeeld van hoe het totaal niet moet". "De Britse regering steekt miljarden in de bouw van offshore windparken, terwijl ze niet de olie- en aardgasreserves in de Noordzee helpt ontsluiten, waarvan bekend is dat ze er zijn. Ze laat die gewoon met rust."

Sinds 1999 neemt daarom de Britse olieproductie af, terwijl dat volgens Odell niet had gehoeven. De oud-hoogleraar is blij dat de Britten onlangs eindelijk hebben besloten om olievelden bij de Shetland Islands te herontwikkelen. Maar het land zou op dat gebied veel meer moeten en kunnen doen. "De Britten dreigen door hun beleid in de toekomst olie te moeten importeren. Het land zou nu naar nieuwe olie- en aardgasbronnen moeten zoeken, meer moeten produceren en meer moeten verkopen."

Aardgas steekt olie voorbij

Voor de toekomstige energievoorziening van Nederland en veel andere Europese landen heeft volgens hem aardgas 'groot potentieel'. "Er ligt misschien nog aardgas in Nederland zelf", zegt hij onder verwijzing naar boringen bij Boxtel naar schaliegas. "En in Centraal-Europa liggen zeker grote velden die nog amper aangeroerd zijn."

Al in zijn bekende studie 'Why Carbon Fuels Will Dominate The 21st Century's Global Energy Economy' uit 2004' noemt hij aardgas dé belangrijkste energiebron van de 21ste eeuw. Die uitspraak lijkt na de schaliegasrevolutie van de afgelopen jaren "beslist niet te zwaar aangezet", zegt hij nu. Aardgas steekt geleidelijk aan olie voorbij. "Shell vindt en produceert volgend jaar al voor het eerst meer aardgas dan aardolie."

Toch is het nog niet helemaal zeker dat we de 'gouden eeuw' van het aardgas tegemoet gaan. Odell houdt een slag om de arm voor het geval "regeringen in Europa vasthouden aan hun voornemen het gebruik van de fossiele brandstoffen terug te dringen" ten gunste van schone energie. Europese politici verdedigen de overstap naar de duurdere schone energie vaak met "het valse argument" dat de olievoorraad uitgeput raakt, zegt Odell. "Terwijl we nog lang niet over de top heen zijn." Ook het klimaat is voor hem geen argument. Klimaatverandering noemt hij "nog niet bewezen".

Noorwegen als redder

Europa wijkt met zijn klimaat- en energiebeleid af van andere regio's. "Het Amerikaanse volk en de Amerikaanse politiek hebben nog altijd niet onomwonden uitgesproken dat klimaatverandering bestaat. Voor China en India is het klimaat geen prioriteit. Zij blijven koersen op fossiele brandstoffen. Al die regio's zoeken heel actief naar olie en aardgas. Meer en meer dringt daar het besef door dat we voor langere tijd genoeg olie en aardgas hebben."

Gelukkig heeft Europa Noorwegen, aldus Odell. Dat land gaat wél gewoon door met het zoeken naar olie en aardgas in de Noordzee. "Dat land heeft bovendien nog de Poolregio, waar men grote reserves vermoedt." Mocht Europa ooit op slechte voet komen te staan met de energierijke delen in de wereld, "dan zou Noorwegen nog wel eens de redder van Europa kunnen worden", meent Odell.

Volg ons op Twitter: @energiepodium