Zoeken

Europees Parlement zet belangrijke stap op CO2 markt

Jos Cozijnsen: "Hogere CO2-prijs betekent prikkel voor innovatie"

Vorige week nam het Milieucomité van het Europees Parlement een aantal amendementen aan om het EU Emissiehandelssysteem na 2020 aan te scherpen. Daarbij ging ze verder dat het voorstel van de Europese Commissie. Interessant is de bepaling die erop neerkomt dat als kolencentrales eerder sluiten er minder emissierechten geveild hoeven te worden.
De plenaire stemming is in februari 2017. Daarna moeten Europese Commissie en EU-lidstaten een akkoord sluiten voor het bindend wordt. Verwacht wordt dat de Europese Commissie en de EU-landen met de meeste aanpassingen akkoord gaan. De CO2-prijs steeg 9% naar € 5,15 en blijft nu boven € 5 hangen.
““een ambitieuzere CO2-markt met als gevolg hogere CO2-prijzen, terwijl de (efficiënte) industrie zijn bescherming houdt””

Een overzicht van de aanpassingen van de CO2-markt na 2020, bedoeld om het CO2-doel van 40% in 2030 te halen:

- De marktreserve haalt vanaf 2019 gedurende 4 jaar in plaats van 12% zoals voorgesteld, 24% van het overschot van emissierechten van de markt

- 800 miljoen emissierechten worden in 2021 gecanceld; de 120 miljoen niet uitgedeelde rechten voor nieuwkomers komen ook niet beschikbaar.

- Het jaarlijks budget aan beschikbare emissierechten neemt vanaf 2012 jaarlijks in plaats van de voorgestelde 2,2% nu 2,4% af

- Sectoren die weinig importeren en exporteren naar gebieden buiten de EU krijgen voortaan geen gratis emissierechten meer en moeten naar de CO2-markt of veiling kopen. Hieronder valt bijvoorbeeld de cementsector.

- Aan de andere kant meer bescherming voor de industrie: € 10 miljard extra in een fonds voor compensatie voor stijgende energieprijzen als gevolg van hogere CO2-kosten; maar de compensatie moet meer binnen EU geharmoniseerd worden. En een € 12 miljard innovatiefonds voor de industrie waaruit bijvoorbeeld CO2-afvang, -opslag en nu ook CO2-hergebruik gefinancierd wordt. Ook kunnen er onder voorwaarden CO2-rechten aan warmtekrachtkoppeling gegeven worden.

- Meer gratis rechten komen beschikbaar voor de industrie zoals staal en kunstmest: de Commissie wilde 57% van alle rechten veilen; het EP wil 52%, dus 5% meer gratis rechten.

- Minder gratis rechten voor de vluchten binnen de EU: van 85% gratis, naar 50%. De gratis rechten komen in het potje voor de industrie. De scheepvaartsector moet ook onder het emissiehandelssysteem ETS komen als de VN Scheepvaart-organisatie IMO daar geen afspraak over maakt.


Al met al, een ambitieuzere CO2-markt met als gevolg hogere CO2-prijzen, terwijl de (efficiënte) industrie zijn bescherming houdt. Maar hogere CO2-prijs betekent een prikkel voor innovatie. De reactie van de industrie zijn overwegend positief. Ambitieuzere politieke partijen milieuorganisaties zijn ontevreden, hoewel een goede stap is gezet, vinden ze.
Wat de lange termijn doelen van het Parijs akkoord betreft, naar 90% reductie in 2050 en meer: er is nog tijd, ook door de noodzakelijke internationale onderhandelingen de ETS-doelen aan te scherpen.

Jos Cozijnsen is zelfstandig adviseur emissierechten. Meer informatie over hem vindt u op www.emissierechten.nl. Op Twitter is hij actief onder @timbales.

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen is Carbon Specialist bij de Climate Neutral Group. Op Twitter is hij actief onder @timbales