Zoeken

FDP Meer markt weg van de planeconomie

Bij de Duitse verkiezingen draait veel om de Energiewende

De Energiewende is een hot topic in de Duitse verkiezingsstrijd. De stimuleringsmaatregelen van de Duitse regeringen van de afgelopen jaren hebben de duurzame energie-industrie in het land een enorme impuls gegeven. Tegelijkertijd zijn de kosten flink opgelopen. Dit aangezien het Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) voor een looptijd van 20 jaar vaste leververgoedingen belooft voor stroom uit wind, zon en biomassa.

Ook voor de Nederlandse energiewereld staat veel op het spel. Het EEG heeft een grote uitwerking op onze energievoorziening. Op winderige en zonnige dagen vindt Duitse stroom zich een weg op het Nederlandse energienet, met gevolgen voor de Nederlandse energieleveranciers. Tot de verkiezingen op 22 september schrijft Energiepodium over de plannen van de vijf belangrijkste politieke partijen. De FDP, de liberale coalitiegenoot van Merkel's CDU/CSU, wil "oversubsidiëring afremmen en een daling van de stroombelasting".

FDP (Freie Demokratische Partei)

Omdat de FDP staat voor betaalbaarheid en voorzieningszekerheid, heeft ze in haar regeerperiode met het CDU naar eigen zeggen de "noodzakelijke financiële kaders voor de versnelde Energiewende gecreëerd. Dure oversubsidiëring moet echter worden afgeremd."

“Het stijgen van de EEG-toeslag dient door een ‘Strompreisbremse' te worden opgevangen”

De liberalen willen "meer markt en weg van de planeconomie. Het vastleggen van stroomprijzen door de politiek mag geen blijvende toestand zijn." Alle subsidiemaatregelen moeten regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig bijgesteld. Als een van de eerste stappen noemt de FDP een daling van de stroombelasting. Ook dient het stijgen van de EEG-toeslag door een ‘Strompreisbremse' (rem op de stroomprijs) te worden opgevangen.

Rond het bouwen van duurzame energie-installaties staat de FDP borg voor de reeds gemaakte investeringen. Nieuwe installaties moeten echter met een daling van de leveringsvergoedingen en markttoeslagen rekening houden. De partij wil daarnaast uitzonderingsregelingen op de EEG-toeslag en stroombelasting, vooral voor energie-intensieve bedrijven die internationaal concurreren.

Uitbouw stroomnetten

Net als veel andere partijen zijn de liberalen voorstander van uitbouw van de stroomnetten en de ontwikkeling van slimme netten. Ook wil de partij de kansen voor energieopslag benutten. Daarom ondersteunt ze randvoorwaarden voor bijvoorbeeld power-to-gas, batterijtechniek en andere opslagmogelijkheden.

Schaliegas zien de liberalen als kans. Wel stellen ze eisen aan de fracktechniek. "Acceptatie van de bevolking en de hoogste mileustandaarden" zijn belangrijke voorwaarden. Bovendien mogen "van de ingezette en verwerkte stoffen geen toxische gevaren uitgaan."